Wykład dziekański prof. Erika Anderssona "The nature of cities"

Miejsce wydarzenia: POW 3/5/Budynek C, pierwsze piętro, 90-255 Łódź

Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym roku wykład dziekański na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Wykład zatytułowany „The nature of cities” zostanie wygłoszony przez prof. Erika Anderssona z Uniwersytetu Sztokholmskiego w dniu 17 listopada 2022, o godz. 13.15 w sali C140. W tym samym dniu w Pałacu Biedermanna prof. Andersson odbierze medal Universitatis Lodziensis Amico.

Wykład “The nature of cities” 

Wykład dziekański prof. Anderssona “The nature of cities” poświęcony będzie pytaniom: Kim jesteśmy i jak żyjemy? Czym jest dla nas przyroda? Wychodząc od naszych bardzo indywidualnych i osobistych relacji z naturą, prof. Andersson opisze naszą zależność od niej oraz to jak urbanizacja z czasem oderwała nas od podstaw naszej egzystencji. Profesor pokaże jak natura powoli wraca do naszych miast, by na koniec ponownie odwołać się w wykładzie do naszego codziennego życia i doświadczeń. 

Wykład wygłoszony zostanie w języku angielskim.  

Profesor Erik Andersson 

Profesor Erik Andersson jest pracownikiem Uniwersytetu Sztokholmskiego, gdzie pracuje w cieszącym się ogromnym uznaniem, wpływowym centrum badawczym Stockholm Resilience Centre. Profesor Erik Andersson jest również zatrudniony w Uniwersytecie Helsińskim. Od 2019 roku jest też wizytującym badaczem w The New School w Nowym Jorku (w Stanach Zjednoczonych) oraz w North-West University w Potchefstroom w Republice Południowej Afryki.  

Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Sztokholmskim w 2007 roku. Doświadczenie badawcze prof. Anderssona obejmuje takie dziedziny nauki jak ekologia systemów i krajobrazu, geografia, studia miejskie, zarządzanie krajobrazem, badania partycypacyjne, badania transdyscyplinarne, adaptacja do zmian klimatu, badania w działaniu (action research).  

Zainteresowania naukowe profesora Erika Anderssona dotyczą społeczno-ekologicznych aspektów błękitnej i zielonej infrastruktury w miastach, usług ekosystemów, wielofunkcyjności terenów zieleni, bioróżnorodności i jej postrzeganej wartości. 

Andersson z powodzeniem kierował wieloma większymi europejskimi projektami badającymi szeroko pojęte kwestie zrównoważonego rozwoju oraz to, jak zielona infrastruktura i rozwiązania oparte na naturze przyczyniają się do usprawnienia miejskich systemów społeczno-ekologicznych. 

Profesor Erik Andersson jest autorem ponad 70 artykułów opublikowanych w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych, a także rozdziałów w akademickich monografiach.  

Poza badaniami, prof. Andersson ma również 15-letnie doświadczenie w pracy na styku środowiska akademickiego i szeroko pojętego społeczeństwa. Jest członkiem rad redakcyjnych uznanych czasopism: Ambio, Sustainability Science oraz Frontiers in Environmental Science. Był też redaktorem specjalnych numerów opublikowanych w kilku innych uznanych czasopismach naukowych (m.in. Ecosystem Services oraz Ecology and Society). Profesor Erik Andersson współpracuje z badaczami z wielu instytucji naukowych z całego świata, w tym również z Uniwersytetu Łódzkiego. 

Universitatis Lodziensis Amico 

W 2022 roku profesor Andersson został odznaczony medalem  Universitatis Lodziensis Amico, który przyznawany jest jako wyróżnienie honorowe w uznaniu zasług dla Uniwersytetu Łódzkiego: Medal zostanie wręczony profesorowi Anderssonowi również w dniu 17 listopada 2022 przez Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbietę Żądzińską w Pałacu Biedermanna.  

Współpraca profesora Erika Anderssona z Uniwersytetem Łódzkim sięga roku 2013, kiedy do projektu URBES (Urban Biodiversity and Ecosystem Services), finansowanego w ramach unijnego mechanizmu ERA-NET (program BiodivERsA), dołączył Jakub Kronenberg z Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie, w latach 2013–2017, obaj badacze współprowadzili pakiet zadań dotyczący ekonomicznych aspektów zarządzania zieloną infrastrukturą w miastach w ramach unijnego projektu GREEN SURGE (Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy), finansowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE. W międzyczasie profesor Erik Andersson był także zaangażowany w realizację polsko-szwedzko-japońskiego projektu dotyczącego odporności miast (urban resilience), które zaowocowało organizacją na Uniwersytecie Łódzkim międzynarodowego sympozjum naukowym pt. Urban Resilience and Sustainability Science, 12 października 2017 roku. Wreszcie, w latach 2016–2020 profesor Erik Andersson kierował projektem ENABLE (Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions: A System Approach for Assessing Local Solutions), finansowanym w ramach unijnego mechanizmu ERA-NET (program BiodivERsA), w który zaangażowany był również zespół badawczy z Uniwersytetu Łódzkiego (Jakub Kronenberg, Edyta Łaszkiewicz, Magdalena Biernacka, Karolina Koprowska). Dzięki wytężonej pracy całego zespołu, projekt został uhonorowany nagrodą BiodivERsA Prize for Excellence and Impact, przyznawaną co roku najlepszemu projektowi finansowanemu w ramach programu BiodivERsA. 

Profesor Erik Andersson kilkukrotnie odwiedzał Uniwersytet Łódzki, współpracując przede wszystkim z pracownikami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, a także Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W czasie wizyt prowadził wykłady, a także z zainteresowaniem przyglądał się prowadzonym przez pracowników tych wydziałów badaniom terenowym. 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: POW 3/5/Budynek C, pierwsze piętro, 90-255 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 17 listopada 2022 (czwartek) 13:15 - 14:45

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND