Wykład gościnny profesora Normana Ravvina

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Czas: 10 października 2023 (wtorek) 11:45 - 13:15

Instytut Anglistyki oraz Zakład Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej UŁ serdecznie zapraszają na wykład pisarza, krytyka i wykładowcy Concordia University z Montrealu prof. Normana Ravvina.

Podczas prezentacji, opartej o fotografie i dokumenty archiwalne, prof. Norman Ravvin opowie o swojej najnowszej książce pt. Who Gets In: An Immigration Story. Obejmuje ona lata 1930-1935: dziadek autora, Jehuda Jozef Eisenstein, wyjeżdża z Polski do Kanady, zostawiając młodą rodzinę i świat, który dotąd znał, czyli wieś Radzanów i pobliskie miasteczko Mława. Historia ta, rozgrywająca się głównie na preriach prowincji Saskatchewan, sięga także miast takich jak Ottawa, Regina i Montreal, gdzie rozmaite osobistości pomagają Jehudzie – bądź też mu przeszkadzają – w zdobyciu zezwoleń na pobyt dla żony i dzieci. W tej historii o przodkach, opowiedzianej w osobistej tonacji, Ravvin problematyzuje stosunek Kanady do Żydów między innymi w kontekście przepisów imigracyjnych, kultury narodowej i życia codziennego. Autor zastanawia się nad tym, co opuszczenie kraju oznaczało dla polskich Żydów niebędących uchodźcami, którzy wybrali życie w Nowym Świecie, a także czym była dla nich etykietka „nowych Kanadyjczyków”. Odkrywczy jest tu także namysł nad udziałem Żydów w zasiedlaniu kanadyjskiego Zachodu, przez co przybysze stali się świadkami krzywdy, jaką wyrządzono ludności rdzennej.    

Norman Ravvin to pisarz, krytyk i wykładowca związany z Montrealem. Do niedawna kierował Instytutem Badań Żydowsko-Kanadyjskich na Uniwersytecie Concordia; obecnie zatrudniony w Zakładzie Religii i Kultur, gdzie prowadzi m.in. zajęcia poświęcone literaturze Holokaustu, pisarstwu kanadyjskich Żydów oraz wątkom religijnym w kinematografii. Do jego najnowszych publikacji należy memuar Who Gets In: An Immigration Story oraz powieść The Girl Who Stole Everything, której akcja rozgrywa się w Vancouver oraz w kilku polskich miastach. Opublikował artykuły dotyczące twórczości m.in. Chawy Rozenfarb, A. M. Kleina, Leonarda Cohena, Mordecaia Richlera, Jacka Kerouaca, Brunona Schulza czy Philipa Rotha. Jest także autorem tomu opowiadań Sex, Skyscrapers and Standard Yiddish, powieści Lola by Night oraz zbioru esejów A House of Words: Jewish Writing, Identity, and Memory. Jego najnowsze przedsięwzięcia wiele zawdzięczają podróżom po Polsce, m.in. śladami przodków od strony matki.

Plakat zapraszający na wydarzenie


A guest lecture by Professor Norman Ravvin (Concordia University, Montreal, Canada)

Who Gets In: An Immigration Story

The guest lecture is organized by the Institute of English Studies and the Department of North American Literature and Culture.

Tuesday, October 10, 2023 at 11.45 AM
Lecture Hall A5
171/173 Pomorska Street

In this presentation, using photographs and archival documents, Professor Norman Ravvin will introduce his most recent book, Who Gets In: An Immigration Story. Set between 1930 and 1935, it is focused on the author’s grandfather, Yehuda Yoseph Eisenstein, who departs Poland for Canada, leaving a young family behind along with the world he’s known in the village of Radzanów and the neighbouring small city of Mława. The bulk of the story is set on the Saskatchewan prairies, but its reach includes Ottawa, Regina, and Montreal, where various figures Yehuda involves in his efforts to gain “permits” for his wife and child both aid and thwart him. In a personal voice, Ravvin relays his own ancestral history while addressing the Canadian response to Jews in a variety of contexts, including immigration regulations, national culture, and everyday life. Who Gets In conveys the meaning of departure to Polish Jews who did not flee as refugees, but chose a New World life; it examines how newcomers were treated as “new Canadians,” and it enters fresh territory with a consideration of how Jewish participation in the settlement of the Canadian West put the newcomers in close proximity to the damage being done to Indigenous peoples.

Norman Ravvin is a writer, critic and teacher based in Montreal. At Concordia University he was the Chair, Canadian Jewish Studies, and is still a faculty member in the Department of Religions and Cultures, where he teaches courses on Holocaust Literature, Canadian Jewish Literature, Film and Religion, among others. His recent memoir is Who Gets In: An Immigration Story and his novel of Vancouver and Poland is The Girl Who Stole Everything. He has published on Chava Rosenfarb, A.M. Klein, Leonard Cohen, Mordecai Richler, Jack Kerouac, Bruno Schulz, and Philip Roth. Other books include the story collection Sex, Skyscrapers and Standard Yiddish, the novel Lola by Night, and the essay collection A House of Words: Jewish Writing, Identity, and Memory. Travel in Poland as well as Polish ancestry on his mother’s side continue to motivate more recent projects.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 10 października 2023 (wtorek) 11:45 - 13:15

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND