25 kwietnia, 2017 r.

95 mln zł dla naukowców i firm od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

95 mln zł dla naukowców i firm od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

fot. FNP

Do 20 czerwca br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility, a także do nowego programu – TEAM-TECH Core Facility PLUS. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł.


Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań. Grant można zdobyć na trzy lata, z dodatkową możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 2 lata.


  • Więcej informacji o programie oraz szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie programu.
  • Dodatkowych informacji o programie udziela dr Beata Frączak, kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów: beata.fraczak@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 43.


Program TEAM-TECH to propozycja między innymi dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawcą w programie może zostać wybitny naukowiec posiadający doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami.


  • Więcej informacji o programie oraz szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie programu.
  • Dodatkowych informacji o programie udziela dr inż. Dariusz Łukaszewski, koordynator programu: dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 25.

Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki do 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości od 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (w przypadku programu TEAM-TECH Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.


  • Więcej informacji oraz szczegółowe dokumentacje konkursowe znajdują się na stronach programów: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS.
  • Dodatkowych informacji o programach udziela dr inż. Dariusz Łukaszewski, koordynator programu: dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 25.

Wszystkie programy są otwarte dla naukowców z Polski i z zagranicy, niezależnie od narodowości. Termin przyjmowania wniosków upływa 20 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej.


Wszystkich zainteresowanych, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programów TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS, które odbędzie się w siedzibie Fundacji przy ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie w dn. 26 kwietnia w godz. 10.00 – 13.15. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest rejestracja poprzez formularz znajdujący się pod linkiem.


Osoby, które nie mają możliwości wzięcia udziału w spotkaniu osobiście, będą mogły obejrzeć jego transmisje profilu Fundacji na portalu Facebook o godz. 10.30. Szczegółowe informacje i program spotkania znajdują się tutaj.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauki.

Poprzednia wiadomość Mali studenci UŁDD kończą zajęcia
Następna wiadomość "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich" - IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa