Badaczki UŁ zaproszone do współpracy z Oksfordem

Wystąpienie na Uniwersytecie Oksofrdzkim - najbardziej renomowanej uczelni w Wielkiej Brytanii i jednej z najlepszych na świecie, jest ogromnym wyróżnieniem. Zaproszenie na gościnne wykłady otrzymały prawniczki z Katedry Prawa Pracy WPiA UŁ - dr Izabela Florczak oraz dr Marta Otto. Badaczki Uniwersytetu Łódzkiego biorą udział w dyskusjach nad międzynarodowymi badaniami nad algorytmami stosowanymi w zatrudnianiu.

 

28 stycznia swoją prelekcję wygłosiła dr Marta Otto. Dotyczyła ona artykułu autorstwa Pani Doktor "Workforce Analytics v Fundamental Rights Protection in the EU in the Age of Big Data", który ukazał się w 2019 r. w Comparative Labor Law & Policy Journal.

Opracowanie to nakreśla niektóre z głównych problemów i praktycznych wyzwań, jakie niesie za sobą wdrażanie algorytmów w obszarze zatrudnienia. W spotkaniu na Uniwersytecie Oksfordzkim uczestniczyły osoby badające temat AI i prawa ochrony danych.

- Dyskusja sprowadzała się głównie do problematyki doprecyzowania regulacji na poziomie krajowym albo UE - m.in. wyboru bardziej adekwatnego do zaadresowania wyzwań jakie wiążą się z profilowaniem w zatrudnieniu. Spotkanie zaowocowało szeregiem nowych pomysłów na rozwinięcie podjętej w artykule problematyki, potwierdzeniem chęci kontynuacji współpracy z obu stron, a także zaproszeniem do Oxfordu, w miejmy nadzieję, niedalekiej post-post-pandemicznej przyszłości. - podsumowuje dr Marta Otto.

W lutym na oksfordzkiej uczelni zagości wirtualnie dr Izabela Florczak.

- Skierowanie do mnie zaproszenia na spotkanie zostało spowodowane zainteresowaniem rozdziałem, który przygotowałam wraz z dr. hab. Marcinem Wujczykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozdział ten dotyczy prawa do kłamstwa jako środka ochrony prywatności pracowniczej. Został on opublikowany w wydanej w 2020 roku książce Performance Appraisal in Modern Employment Relations - An Interdisciplinary Approach. Na ile mogę antycypować kierunki dyskusji podczas spotkania - dotyczyć one będą prawdopodobnie między innymi możliwości weryfikacji prawdomówności pracowniczej przez narzędzia sztucznej inteligencji. Zapowiada się zatem fascynujące spotkanie!

Inicjatorem projektu spotkań z autorami jest Prof. Jeremias Adams-Prassl - kierownik projektu finansowanego w ramach European Research Council, a dotyczącego wzrastającej roli algorytmów w świecie pracy.

Serdecznie gratulujemy naszym ekspertkom tego wyróżnienia!

Zarówno dr Izabela Florczak jak i dr Marta Otto, są częścią pierwszego zespołu badawczego AI na Uniwersytecie Łódzkim. Został on powołany przez Rektor UŁ prof. E. Żądzińską i działa od stycznia tego roku. Jego celem jest prowadzenie badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Koordynatorem zespołu został dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ z Katedry Prawa Pracy. W jego skład wchodzą ponadto: z Katedry Polityki Prawa - dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. UŁ oraz z Katedry Prawa Pracy - dr Izabela Florczak, dr Marta Otto i dr Ewa Staszewska.

O Zespole pisaliśmy w artykule.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ