13 października, 2017 r.

Badanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Badanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich informujemy o możliwości udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”, którego celem jest określenie, czy wymienione zjawiska mają miejsce na polskich uczelniach oraz z jaką reakcją się spotykają. Następstwem wykonanego rozpoznania będzie ocena funkcjonowania obecnych standardów wsparcia oferowanych w przypadkach molestowania.Badanie jest w pełni anonimowe, a przesłane odpowiedzi nie zostaną nigdzie opublikowane.


Ankiety dostępne pod adresem http://badania.pbs.pl/studenci.pg można wypełniać do 25 października br.


List Rzecznika Praw Obywatelskich -> list - informacja o badaniu


Poprzednia wiadomość Dni Kariery i Mobilności pt. Projekt NAUKOWIEC
Następna wiadomość Współpraca UŁ z Krajową Izbą Gospodarczą