14 lutego, 2018 r.

BHP – poważne tematy z odrobiną humoru

BHP – poważne tematy z odrobiną humoru

Nie ma niczego groźniejszego niż rutyna. Dlatego Inspektorat bezpieczeństwa i higieny pracy UŁ chce rozmawiać o bezpieczeństwie w nieco inny sposób niż dotychczas – angażować pracowników, zapadać w pamięć, a nawet wywoływać uśmiech. Stąd właśnie pomysł na wystawę wyjątkowych plakatów, ilustrujących sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia w miejscu pracy.


Wystawa prezentuje wybór prac nagrodzonych w konkursach na plakat bezpieczeństwa pracy CIOP-PIB i została ona objęta patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości – ambasadora bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Prezentacja, nie pozostawia widza jedynie w obszarze artystycznej wizji twórców plakatów, odwołuje się także do jego wyobraźni i kreatywności. Prowokuje do zajęcia stanowiska, zachęca do formułowania własnych skojarzeń. Wybrane na wystawę plakaty, w sposób obrazowy, przedstawiają niebezpieczeństwa, z którymi stykamy się tak u progu dorosłego życia jak i w trakcie pracy zawodowej.


Wskutek presji i wymagań związanych ze współczesnymi miejscami pracy można łatwo stracić z oczu znaczenie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia i lekceważyć tę kwestię, jako „obciążenie administracyjne”. Zauważyć jednak należy, że bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest niezbędne do zwiększenia potencjału i zaangażowania pracowników. W kontekście starzejącego się społeczeństwa w Europie (w tym w Polsce) zasadnicze znaczenie mają ergonomiczne warunki pracy, profilaktyka zdrowotna stosowana przez całe życie zawodowe. Na stan zdrowia ludzi w późniejszych latach życia wpływ mają między innymi warunki, w jakich pracowali wcześniej.


_2600135

_2600132


Duży wpływ na psychofizyczną kondycję człowieka ma w środowisku pracy obciążenie psychospołeczne. Związane z nim ryzyko zaliczane jest obecnie do najważniejszych współczesnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się z takimi problemami, jak stres związany z pracą, przemoc, molestowanie i mobbing w miejscu pracy. Stres długotrwały może doprowadzić do utrwalonych zmian w organizmie człowieka prowadzących do większości groźnych chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby serca, nadciśnienie, udary mózgu, cukrzyca, schorzenia mięśniowo-szkieletowe, może się też przyczynić do rozwoju nowotworów. Konsekwencją stresu są także nerwice, depresja, alkoholizm oraz inne uzależnienia i związane z nimi patologie społeczne.


Ryzykowne zachowania pracowników mogą być następstwem nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy, pomyłek, bezmyślności, nieuwagi, braku ostrożności, braku zdolności przewidywania skutków wykonywanych czynności, złych nawyków, przyzwyczajeń, lekceważenia poleceń przełożonych, niedostatecznej koncentracji na wykonywanych czynnościach, ignorowania niebezpieczeństwa. W nowocześnie zarządzanych firmach, kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem oraz elementem budowy jego wizerunku. BHP dotyczy całej społeczności, tak pracowników, jak i studentów – nasz uniwersytet to różnorodność płci, wieku, kraju pochodzenia, działań, preferencji żywieniowych, podejścia do aktywności fizycznej etc


Wystawę przygotowaną przez Inspektorat bezpieczeństwa i higieny pracy UŁ można oglądać w Rektoracie przy Narutowicza 68 na trzecim piętrze.


Opracowanie: Inspektorat bezpieczeństwa i higieny pracy UŁ. www.bhp.uni.lodz.pl

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Najlepsi młodzi geografowie
Następna wiadomość UŁ komentuje: Miłość w sieci, miłość w "realu"