26 czerwca, 2017 r.

Dobra Nauka: Wodór z wody

Dobra Nauka: Wodór z wody

fot. Pixabay

Przewiduje się, że w 2043 roku skończy się era paliw kopalnych. Węgiel, ropa i gaz, które napędzają nasz świat, wkrótce mogą doprowadzić do ekologicznej katastrofy. Po wyczerpaniu zasobów, światową gospodarkę dotknie prawdopodobnie największy i najpoważniejszy kryzys w dziejach. Na szczęście już teraz, naukowcy pracują nad tym, by uniknąć tak czarnego scenariusza.


Zespół chemików z Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem prof. Grzegorza Mlostonia, prowadzi badania, które mogą przyczynić się do zrewolucjonizowania światowego rynku paliw. Jeśli uda się opracować metodę taniej produkcji wodoru, idealnego paliwa, nie będzie trzeba już zanieczyszczać środowiska spalinami. Zmieni się również ogromnie kształt światowej gospodarki, opartej obecnie o nieodnawialne źródła energii.


- To idealne paliwo perspektywicznie mogłoby zastąpić nośniki energii w postaci czy to węglowodorów, czy też paliw stałych - przewiduje prof. Grzegorz Mlostoń. - Istnieje wiele sposobów wytwarzania wodoru metodami chemicznymi i jedną z najbardziej znanych jest elektrochemiczny rozkład wody. Niestety proces ten jest bardzo kosztowny ze względu na wysokie nadnapięcie, które trzeba zastosować przy redukcji jonu wodoru do wodoru cząsteczkowego.


Problem ten, nakłonił naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego do poszukania innego, tańszego, sposobu produkcji wodoru. Pojawiła się już pierwsza hipoteza, która być może doprowadzi do prawdziwego przełomu. Do redukcji jonów wodorowych do atomu wolnego pierwiastka wodoru wykorzystać można, występujące w naturze tzw. hydrogenazy.


- Hydrogenazy stanowią rodzaj enzymów znalezionych w niektórych organizmach żywych, które zdolne są katalizować proces redukcji jonów wodorowych do wolnego wodoru przy bardzo niskim nakładzie energii – mówi prof. Grzegorz Mlostoń.


Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, opierając się na jednym z modeli hydrogenaz chcą stworzyć związek imitujący ich działanie. Czyli w skrócie – kontrolowany, i niemal darmowy, mechanizm wytwarzania wodoru. Miejmy nadzieję, że wkrótce technologie kojarzone wyłączenie z sciene-fiction, staną się rzeczywistością.


Wodór z wody to kolejny materiał do cyklu wideo o nazwie „Dobra Nauka”, w którym prezentujemy badania i osiągnięcia naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Zachęcamy do subskrybowania profilu UŁ na portalu Youtube.com.Poprzednia wiadomość W poszukiwaniu jakości - oblicza quality television
Następna wiadomość Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią