Dr D. Kaczorowska-Spychalska w międzynarodowej radzie CET

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania UŁ została zaproszona do Rady Programowej międzynarodowego Centrum Etyki Technologii. Innowacje przyjazne człowiekowi i środowisku to główny cel Centrum Etyki Technologii (CET) - międzynarodowego think tanku utworzonego przy Instytucie Humanites - Człowiek i Technologia. Ośrodek chce wspierać odpowiedzialne budowanie i wykorzystywanie technologii wśród ich twórców i użytkowników.

 

Centrum Etyki Technologii jest odpowiedzią na wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych. Sztuczna inteligencja, robotyzacja czy Internet Rzeczy to bowiem nie tylko szanse, ale i zagrożenia w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. - Nie możemy pozostawać wobec tych zmian obojętni, bo jesteśmy ich nieodłączną częścią - dodaje dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

Dlatego twórcy CET chcą, by w projektowanie technologii było zaangażowane szerokie grono interesariuszy. Chodzi o przeciwdziałanie takim zjawiskom, jak wykluczenie cyfrowe, dyskryminacja, inwigilacja czy dezinformacja oraz wspieranie działań dających gwarancję, że technologie będą funkcjonowały z korzyścią dla ludzi i świata. Twórcy ośrodka chcą również, by stał się on centrum krytycznej debaty na temat pożądanego kierunku rozwoju innowacji w Polsce i poza jej granicami. Wierzą, że dzięki temu także polskie firmy mają szansę zdobyć międzynarodową przewagę konkurencyjną. Zależy im również na wpływaniu na kształt legislacji dotyczącej technologii.

CET tworzy przestrzeń dla debaty międzysektorowej i będzie promować międzynarodowe rekomendacje dotyczące etyki technologii. Oprócz tego zamierza także popularyzować metodyki pozwalające na projektowanie technologii zgodnie z wartościami, uczestniczyć w rozwoju współczesnej refleksji na temat etyki technologii.

W skład Rady Programowej CET wchodzi kilkanaścioro ekspertów ze świata nauki, biznesu, administracji rządowej i NGO-sów. Wśród nich są m.in. etycy, ekonomiści, informatycy i prawnicy. Nie zapomniano także o głosie osób niepełnosprawnych, których udział w powstawaniu i wdrażaniu przyjaznych człowiekowi innowacji ma istotne znaczenie dla ich efektywności.

- Technologia nie jest ani dobra, ani zła. To my nadajemy jej znacznik etyczny w zależności od celów, do których ją wykorzystujemy. Dlatego trzeba nie tylko konkurować, ale też współpracować na rzecz wyższych wartości - mówi Zofia Dzik, fundator i prezes Instytutu Humanites (humanites.pl), przy którym powstało CET, a także przewodnicząca Rady Programowej Centrum.

- I to nasze decyzje ukształtują świat, w którym będą żyły kolejne pokolenia - dodaje dr Dominika Kaczorowska-Spychalska - A to wymaga świadomości i odpowiedzialności z naszej strony.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: Wydział Zarządzania UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ