13 marca, 2018 r.

Ekspert z UŁ w zespole Komisji Europejskiej

Ekspert z UŁ w zespole Komisji Europejskiej

fot. pixabay

Do jednego z zespołów roboczych wypracowujących w Brukseli zasady 9. Programu Ramowego zaproszono doktora Jacka Kalinowskiego z Wydziału Zarządzania UŁ. Jest on jedynym, jak dotąd, członkiem zespołu reprezentującym beneficjentów programu, który pochodzi z Polski.


Program Horyzont 2020 jest do tej pory największym projektem finansującym badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld Euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.


Obecnie w Komisji Europejskiej trwają prace nad jego następcą - 9. Programem Ramowym.


Dzięki wiedzy dotyczącej zarówno polskich uniwersytetów, jak i firm z sektora MŚP, doktor Jacek Kalinowski pracował w Brukseli nad uproszczeniem zasad rozliczania 9. Programu Ramowego oraz wypracowaniem metod bardziej efektywnego wykorzystania środków finansowych.


Spotkanie dotyczące uproszenia zasad rozliczania miało miejsce 23 lutego br. w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Badania Naukowe i Innowacje (DG RTD). Brali w nim udział zarówno finansujący, jak i beneficjenci, czyli np. uniwersytety, przedsiębiorstwa, małe firmy. Dr Kalinowski był jedynym Polakiem reprezentującym na spotkaniu grupę beneficjentów programu.


- Podczas spotkania omawiane były najważniejsze grupy zagadnień – np. szacowanie kwalifikowanych kosztów wynagrodzeń, praktyki stosowane w rachunkowości w poszczególnych branżach, sektorach i państwach, propozycje nowych rozwiązań wraz z ich zaletami oraz wadami. Spotkanie było bardzo merytoryczne, ustaliliśmy wspólne stanowiska w wielu sprawach oraz wyodrębniliśmy kwestie, które potrzebują dalszego doprecyzowania – informuje Kalinowski


Obecnie projekt jest na wstępnym etapie prac. Następnym krokiem będą prace prowadzone już przez Komisję Europejską, które rozstrzygną, czy organizowane będą kolejne konsultacje i spotkania z ekspertami.


Doktor Kalinowski od ponad dwudziestu lat zajmuje się m.in. projektowaniem systemów rachunku kosztów i budżetowania dla dużych i średnich firm w Polsce. Specjalizuje się w standardach rachunkowości międzynarodowej, jest trenerem szkoleniowym, a na Uniwersytecie Łódzkim pełni także funkcję zastępcy kwestora.


Dr Jacek Kalinowski - wykładowca z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej (MSR/MSSF), rachunkowości zaawansowanej, a także zastosowania technik informatycznych w rachunkowości. Doświadczony konsultant i trener szkoleniowy wielu firm w Polsce. Członek Project Management Institute (PMI) oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości i podatków. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości).


Tekst źródłowy: Wydział Zarządzania UŁ

Redakcja: Centrum Promocji


Poprzednia wiadomość Polskie drogi: autostrada, kultura, polityka
Następna wiadomość Uchwała Marzec ‘68