19 stycznia, 2018 r.

Historia kina światowego w zasięgu ręki

Historia kina światowego w zasięgu ręki

źródło: BUŁ

Biblioteka UŁ zakończyła projekt pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.” dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej UŁ. Zbiory Sekcji Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego gromadzą wiele materiałów związanych z kinematografią i filmami. Obok publikacji książkowych i bogatej kolekcji plakatów filmowych (m.in. Polska Szkoła Plakatu), niezwykle interesującą pozycją są druki reklamujące filmy.


Jest to kolekcja 1200 ulotek, wydanych w latach 1920-1980, z pojedynczymi egzemplarzami wykraczającymi poza te ramy czasowe. Dotyczą filmów zagranicznych (USA, Niemcy, Francja, Włochy), jak i produkcji polskich. Treść ulotek obejmuje, oprócz podstawowych danych (tytuł, reżyser, producent), także obsadę i niekiedy zarys fabuły filmu, oraz kadry filmowe.


Druki te posiadają cechy dokumentów o charakterze reklamowym i częściowo informacyjnym. Stanowią one znakomite źródło informacji dla prac dotyczących filmoznawstwa, studiów historycznych z zakresu kinematografii (polskiej, europejskiej i światowej), badań biograficznych (filmografia poszczególnych aktorów), jak i prac o tematyce społeczno-politycznej (np. międzywojenni polscy aktorzy pochodzenia żydowskiego: Ina Benita, Nora Ney i inni). Dokumentują także dorobek światowych koncernów branży filmowej (Metro-Goldwyn-Meyer, Paramount, UFA, polskie: Sfinks, Leo Film, Feniks, Falanga itp.).


Opracowanie i zdigitalizowanie tych materiałów w BUŁ jest przedsięwzięciem pionierskim, nie mającym precedensu w żadnych zbiorach bibliotecznych w Polsce. Plakaty filmowe razem z drukami reklamowymi filmów, tworzą jedyną w Polsce tak zasobną i komplementarną bazę tego typu materiałów.

Materiał źródłowy: Biblioteka UŁ

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Wychowawcze wsparcie babć i dziadków
Następna wiadomość Mnemotechniki sposobem na zapamiętywanie