16 lutego, 2018 r.

Językowe Targi Pracy na UŁ

Językowe Targi Pracy na UŁ

fot. pixabay

Językowe Targi Pracy to spotkanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego z firmami poszukującymi kandydatów do pracy ze znajomością języków obcych. Jest to nowa inicjatywa Biura Karier, która jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie osobami posługującymi się biegle językami obcymi. Targi odbędą się na Wydziale Filologicznym UŁ 1 marca br.


W 2016 r. zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wzrosło o 32 tys. osób czyli o 15%, z czego ¾ nowych miejsc pracy wygenerowały centra zagraniczne. W I kw. 2017 r. w Polsce funkcjonowało łącznie 1078 centrów usług biznesowych (polskich i zagranicznych) zatrudniających 244 tys. osób. Szacuje się, że w 2020 r. centra usług będą zatrudniać ponad 300 tys. osób. Centra usług w Polsce wykorzystują 38 języków do świadczenia usług, przy czym w 1/3 z nich jest to przynajmniej 10 języków.*


W założeniu Językowe Targi Pracy mają ułatwić kontakt pracodawców ze studentami i absolwentami filologii języków obcych oraz innymi osobami dla których porozumiewanie się w innymi (niż polski) języku nie stanowi dużej trudności. Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje aktualnie ok. 31 500 studentów, w tym ok. 4 300 na Wydziale Filologicznym. Ponadto w roku akademickim 2017/2018 na UŁ studiuje blisko 2500 studentów zagranicznych z 95 krajów. W pierwszej edycji Językowych Targów Pracy wezmą udział firmy i organizacje z różnych branż, oferujące różnego rodzaju stanowiska pracy i praktyk. Oferty zaprezentują m.in. Accenture, CERI, Clariant, Fujitsu, Nordea, Philips czy UPS. W specjalnej „Strefie doradztwa” profesjonalni doradcy zawodowi Biura Karier będą oferować pomoc w zakresie sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego.


Współpraca: Wydział Filologiczny UŁ, Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ, Miasto Łódź


Więcej informacji na stronie www.burokarier.uni.lodz.pl


* Raport Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017, ABSL 2017

Poprzednia wiadomość Dobra nauka: Polki badają rośliny lecznicze w Amazonii
Następna wiadomość UŁ nagrodzony za oczyszczanie zbiorników Arturówka