5 maja, 2017 r.

Konkurs dla młodych doktorów i doktorantów

Konkurs dla młodych doktorów i doktorantów

fot. NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs dla doktorów i doktorantów. W ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego można zgłaszać projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.


Projekty w konkursie będą wspierać rozwój kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.


Wsparcie kierowane jest do młodej kadry dydaktycznej, tj. osób posiadających stopień naukowy doktora oraz odbywających studia III stopnia, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku życia:

- nauczycieli akademickich,

- osób, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie.


Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 29 maja 2017r. do dnia 28 lipca 2017r.


Osoby udzielające informacji w sprawie konkursu w Centrum Nauki UŁ:

Małgorzata Mstowska: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl, tel. 42/ 635 41 68;

Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl; tel. 42/635 41 71.


Więcej informacji na stronie Centrum Nauki UŁ.

Poprzednia wiadomość Rewitalizacja – zwykły remont czy szansa na nowe życie Łodzi?
Następna wiadomość Kobiety Niepokorne