11 września, 2019 r.

Książka dra hab. Adama Dyrdy ponownie wyróżniona

Książka dra hab. Adama Dyrdy ponownie wyróżniona

Dr. hab. Adam Dyrda z Wydziału Prawa i Administracji UJ został nagrodzony za pracę „Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu”, w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną organizowaną przez miesięcznik „Państwo i Prawo”. Zwycięska rozprawa, znalazła się w ubiegłym roku, w ścisłym gronie nominowanych w IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.


W narodzonej pracy autor przedstawia szeroką koncepcję sporów teoretycznych w prawoznawstwie, która obejmuje nie tylko wyjaśnienie prawniczej natury tych sporów, lecz także ich filozoficznych podstaw. Znany amerykański teoretyk prawa Ronald Dworkin argumentował, że zjawisko sporów teoretycznych, rozumianych jako spory o podstawy prawa, stanowi centralne zjawisko praktyki prawniczej. Jednak znaczenie tego typu sporów jest tradycyjnie kwestionowane przez pozytywistów prawniczych, którzy twierdzą, że duża część kontrowersji pojawiających się w sądach nie dotyczy podstaw prawa, gdyż są one przez sędziów powszechnie, konwencjonalnie akceptowane. Dr hab. Adam Dyrda udowodnił, że sytuacja wygląda inaczej, a problematyka sporów teoretycznych w pełni zasługuje na analizę naukową. Nie tylko omówił pewne współczesne teorie pozytywistyczne, które próbują rozpoznać znaczenie tego rodzaju sporów, ale też przedstawił dogłębne, filozoficzne wyjaśnienie natury owych sporów, odwołujące się do metodologii holistycznego pragmatyzmu.


Dr hab. Adam Dyrda jest ponadto członkiem Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego


https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/kolegium-refleksji-humanistycznej-im-tadeusza-kotarbinskiego


To nie jedyne wyróżnienia dla młodego prawnika. W 2013 roku miesięcznik „Państwo i Prawo” nagrodził go za pracę doktorską „Teza o konwencjonalizmie we współczesnym pozytywizmie prawniczym”. Jest również dwukrotnym laureatem programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Na co dzień pracuje w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół analitycznej teorii prawa, realizmu prawniczego, filozofii pragmatyzmu, etyki przekonań i epistemologii sporów. Obecnie bada filozoficzne podstawy amerykańskiego realizmu prawnego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, a także przygotowuje rozprawę doktorską z filozofii poświęconą idei kulturowego „holistycznego pragmatyzmu” M. G. White’a. W pierwszej połowie 2020 roku będzie przebywał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine jako stypendysta Fundacji Fulbrighta.


„Bez humanistów rzeczywistość byłaby dość brutalna, skąpa i pozbawiona większego sensu (…) Teorie, które proponują humaniści w różnych kontekstach, w zależności od tego czym się zajmują, są pewnymi propozycjami pojęciowymi, to znaczy naszą rzeczywistość można poukładać w bardzo różny sposób.” – tak puentuje pracę humanistów Adam Dyrda.


Gala wręczenia Nagrody IV edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Materiał źródłowy: Uniwersytet Jagielloński

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość I pobiegli - UŁ pomaga!
Następna wiadomość UŁ zaprezentował się jako uczelnia badawcza