Lepsze wydruki 3D, wydajniejsze baterie – nowe wynalazki z UŁ już niebawem!

Korekta wydruków 3D, usprawnienie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi, nowy typ mobilnego słownika czy udoskonalone baterie elektryczne – tak w najbliższym czasie ulepszą nasz świat projekty naukowe UŁ wdrażane przez Centrum Transferu Technologii. Dzięki dofinansowaniu z Inkubatora Innowacyjności Centrum Transferu Technologii UŁ może mieć te rozwiązania gotowe do wdrożenia wiosną 2023 r.

Inkubator 4.0 z CTT UŁ

W najnowszym rozdaniu projektu Inkubator Innowacyjności zostanie zrealizowany mikrofalowy czujnik do detekcji defektów materiałowych. Kierownikiem projektu jest mgr inż. Maciej Ślot z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Wynikiem prac będzie zbudowanie prototypu urządzenia do wykrywania defektów w wydrukach 3D.

Oprócz tego sfinansowano wykorzystanie kompleksowego systemu bioremediacyjnego w ekologicznej gospodarce odpadami poprodukcyjnymi, wytwarzanymi w wyniku procesu produkcji komponentów artykułu spożywczego – kawioru molekularnego. Projektowi przewodzi dr Justyna Nawrocka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Celem pracy jest zwiększenie efektywności i szybkości oczyszczania odpadów płynnych.

Dzięki Inkubatorowi Innowacyjności 4.0 powstanie również nowy typ mobilnego słownika na bazie wyszukiwarek HASK oraz COLOSAURUS. Dr hab. Piotr Pęzik, prof. UŁ na Wydziale Filologicznym, za cel projektu stawia stworzenie unikalnego narzędzia leksograficznego, który ma w znaczącym stopniu wspomagać naukę języków obcych. 

Ostatnie finansowanie do swojej pracy badawczej otrzymała dr Aleksandra Szwed Georgiou z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Dzięki niemu powstaną PyoBattery – piomelaninowe elektrolity i elektrody do zastosowania w bateriach elektrycznych. 

Finansowanie prac badawczych i przedwdrożeniowych

Inkubator Innowacyjności to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki. Realizowany jest od 2017 roku przez CTT UŁ w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

W czerwcu tego roku Centrum Transferu Technologii UŁ ogłosiło trzeci nabór składania wniosków przez naukowców o dofinansowanie prac badawczych i przedwdrożeniowych ukierunkowanych na zwiększenie potencjału rynkowego prowadzonych badań oraz na przyszłe skomercjalizowanie rezultatów prac badawczych. We wrześniu, do rozstrzygnięcia konkursu, powołano Komitet Inwestycyjny, który przyznał dotacje czterem projektom Uniwersytetu Łódzkiego, o łącznej wysokości prawie 200 tys. złotych i czasem realizacji do końca marca 2023 roku. 

To już trzecia edycja!

Realizatorzy przedsięwzięcia zaczynali od programu Inkubator Innowacyjności +, poprzez 2.0, a nad najnowszym projektem pracują od września 2020 roku. Od początku jego realizacji Centrum Transferu Technologii UŁ podpisało umowy z 21 zespołami badawczymi Uniwersytetu Łódzkiego na łączną kwotę dofinansowania prac badawczych w wysokości  1 266 000 zł. 

Tekst: Weronika Jędruszek, Centrum Promocji UŁ