3 czerwca, 2017 r.

Łódź Akademicka - konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

Łódź Akademicka - konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

źródło: opus.org.pl

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie grantowym "Łódź akademicka", dofinansowanym ze środków Urzędu Miasta Łodzi, skierowanym do organizacji pozarządowych z obszaru szeroko rozumianej nauki i edukacji.


Nabór w konkursie rozpocznie się 1.06.17 i potrwa do 22.06.17, a wnioski grantowe będzie można składać przez generator na stronie Witkac.pl od 7.06.17.


O dofinansowanie można się ubiegać w 5 kategoriach:

a. realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi;

b. zapewnienie czynnego udziału studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp.;

c. budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako najlepszego miasta do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego;

d. realizacja przedsięwzięć z przynajmniej jednym przedstawicielem sektora biznesowego (wymagany list intencyjny lub porozumienie o współpracy), których rezultatem będzie przygotowanie wzorów użytkowych, praw własności intelektualnych lub zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub do Europejskiego Urzędu Patentowego;

e. realizację działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.


Szczegółowy opis kategorii dostępny na stronie konkursu.


Okres realizacji działań: 1.07.17-15.11.17.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi:

- Regulamin

- Wniosek aplikacyjny

- Karta oceny formalnej

- Karta oceny merytorycznej

- Wzór umowy

- Wzór sprawozdania


Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa na etapie przygotowania ofert. Prosimy w tej sprawie o kontakt z Marią Nowakowską, mnowakowska@opus.org.pl.


Zainteresowane złożeniem wniosku jednostki UŁ prosimy o kontakt do 12.06.2017 z Ewą Postolską:

epostolska@uni.lodz.pl tel. 508 390 708 tel. 42 635 4984 - Akcelerator Fundacja UŁ, która będzie składać wnioski w konkursie (wnioski może składać jednostka pozarządowa).
Jednostki UŁ proszone są o wstępne podanie:

1) wnioskowana kwota o dofinansowanie i wartość projektu

2) na które działania będzie składany wniosek (typy projektów od a. do c. podane w Regulaminie konkursu na stronie 2)

3) okres realizacji projektu

4) dane do osoby kontaktowej co do wniosku: email, tel. komórkowy, tel. stacjonarny
Tekst źródłowy: opus.org.pl

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość O autonomii uniwersytetu - wykład prof. Krzysztofa Pomiana
Następna wiadomość Studencie, aktywuj sobie pocztę!