30 czerwca, 2017 r.

Na styku biznesu i nauki

Na styku biznesu i nauki

fot. UŁ

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Uniwersytet Łódzki rozpoczynają współpracę naukowo – badawczą oraz działalność dydaktyczną i rozwojową. Współdziałanie na styku nauki i dobrych praktyk to pewność skutecznego połączenia wiedzy i gromadzonych latami doświadczeń.


Kolejny raz sektor biznesu wraz ze światem akademickim podjęły decyzję o transferze wiedzy, wymianie zdobywanych doświadczeń, a także wspólnym poszukiwaniu nowych rozwiązań korzystnych dla nauki i przemysłu, a w ślad za tym gospodarki i jej zrównoważonego rozwoju. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się w dniu 30 czerwca w Warszawie.


Międzynarodowy koncern KGHM Polska Miedź oraz Uniwersytet Łódzki już wkrótce zajmą się takimi dziedzinami wiedzy jak przekształcanie terenów zdegradowanych przez przemysł na powrót w tereny zielone czy analizą sytuacji w Azji ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin w gospodarce Europy Środkowo-Wschodniej. KGHM to liczący się na scenie międzynarodowej eksporter do Chin, który odpowiada za ponad połowę wartości polskiego eksportu do Państwa Środka.


List intencyjny sygnowali Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Podpisane porozumienie pomiędzy uczelnią a spółką jest zapowiedzią powołania w przyszłości wspólnych zespołów badawczych, dedykowanych tematyce istotnej dla obu stron.


- Jest to dla KGHM przede wszystkim szansa pozyskania wiedzy, która jest w dyspozycji zasobów jednego z wiodących polskich uniwersytetów, Uniwersytetu Łódzkiego - mówi Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


Uniwersytet Łódzki aspiruje do bycia uczelnią o charakterze badawczym, ale dydaktyka nadal odgrywa ogromne znaczenie. Istotna jest także współpraca uczelni z otoczeniem zewnętrznym, zwłaszcza liderami polskiego i zagranicznego biznesu. Wyraża się to chociażby w tworzeniu nowych kierunków studiów czy poszukiwaniu partnerów wśród przedsiębiorstw.


- KGHM Polska Miedź będzie wykorzystywała nasz potencjał badawczy, zlecając naszym laboratoriom, katedrom, zespołom badawczym przygotowywanie określonych analiz i ekspertyz - mówi prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.


Portfolio współpracy KGHM Polska Miedź S.A. z uczelniami wyższymi jest starannie dobierane, a wola współdziałania i aktywności w strefie akademickiej odgrywa szczególną rolę. Wiedza i doświadczenie załogi stanowią najcenniejszy kapitał globalnego dziś koncernu, gromadzony już od ponad 55 lat. KGHM współpracuje z osiemnastoma uczelniami wyższymi w Polsce, angażując się w prace badawczo – rozwojowe, a także działalność dydaktyczną. W efekcie realizowane są przedsięwzięcia korzystne nie tylko z punktu widzenia ekonomii, innowacji, czy chociażby ekologii, ale także wartościowe dla społeczeństwa.


Materiał wideo o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i KGHM Polska Miedź S.A. jest już dostępny na naszym kanale Youtube.Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Sukces I edycji programu Studenckie Granty Badawcze
Następna wiadomość „HR Excellence in Research” - tak Uniwersytet Łódzki wspiera naukowców