25 listopada, 2019 r.

Nagroda im. Kotarbińskiego 2019 dla „Okrutnego teatru samospaleń...”

Nagroda im. Kotarbińskiego 2019 dla „Okrutnego teatru samospaleń...”

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

„Łódź staje się kolebką i opiekunką polskiej humanistyki” – mówią coraz częściej polscy naukowcy. Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła, że tegoroczną najlepszą w Polsce książką z zakresu nauk humanistycznych jest „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej” autorstwa prof. Grzegorza Ziółkowskiego z UAM. Laureat V edycji konkursu otrzymał 50 000 złotych na dalsze badania naukowe.


Zwycięskie dzieło, zdaniem Kapituły Konkursu:


- Jest prawdziwie interdyscyplinarne (...). Autor wykazał się w nim dogłębną znajomością perspektywy religijnej, historycznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i kulturoznawczej. Monografia oparta jest nie tylko na obszernej i często przywoływanej przez autora literaturze, ale także na własnych badaniach. Wszystkie przywoływane opinie i cytaty są rzetelnie udokumentowane. Autor wielokrotnie odnosi się też krytycznie do zastanych opinii, zawsze rzetelnie swą krytykę uzasadniając -uzasadnił ks. prof. Andrzej Szostek.


- Pomysł, by tego typu nagroda funkcjonowała na Uniwersytecie Łódzkim, uważam za znakomity. Nie tylko dlatego, że nobilituje humanistykę, ale przede wszystkim ukazuje jej znaczenie, a to wspomaga humanistów, jeśli chodzi o widoczność w sferze publicznej. Za to szczególnie Panu Rektorowi i Uniwersytetowi Łódzkiemu dziękuję. Cieszę się również z tego, że mogłem poznać wspaniałe osoby – pozostałych nominowanych, bo o to również chodzi w tej nagrodzie, byśmy budowali mosty. Humaniści nie mogą być letni, nie mogą wybierać prostych ścieżek, humaniści muszą być osobami z pasją i to pojmowaną dwojako – jako żar poznawczy, w sensie poszukiwań i nieodpuszczania oraz jako rodzaj męki – nie możemy pozwolić sobie na nierzetelność, na pójście na skróty - powiedział laureat V edycji Konkursu, Pan Prof. Grzegorz Ziółkowski.


- To dla nas wielka radość, że w ten listopadowy wieczór, już po raz piąty, możemy wyróżnić prace w dziedzinie humanistyki. W ciągu tych pięciu lat zostało zgłoszonych ponad 280 prac. Kiedy pięć lat temu Uniwersytet Łódzki zdecydował się na utworzenie konkursu, mieliśmy informacje o problemach humanistyki, o jej kryzysie. Chcieliśmy pokazać, że na polskich uczelniach i instytucjach powstają znakomite prace z humanistyki. I myślę, że to się udało - mówił Rektor UŁ i Przewodniczący Kapituły Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego, Pan Prof. Antoni Różalski.

„Nasz świat się coraz bardziej komplikuje, to znaczy jest niesamowicie złożony. Brakuje nam języka, brakuje nam kategorii, brakuje nam rozumienia tego, co się dzieje. Zmiany są dynamiczne, rzeczywistość jest skomplikowana. Jako społeczeństwo cierpimy na deficyt rozumienia tego, co się dzieje, skąd te rzeczy, gdzie jest geneza problemów z którymi się borykamy i jakie rozwiązania powinny się pojawić." (Dr hab. M. Bobako, nominowana do Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego w IV edycji Konkursu)„W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, który przyniósł nam wiele niekwestionowanych korzyści, musimy sobie zdać sprawę, że obowiązuje nas solidarność w rozwiązywaniu problemów, które ten świat przyniósł. Problemy są oczywiście wielorakie, począwszy od ekologii, poprzez relacje społeczne, rodzaj więzi społecznej łączącej ludzi, edukację i wymogi jakie jej stawiamy. Wszystkie te sprawy muszą znaleźć się w centrum naszej uwagi po to, aby stan spraw ludzkich w przyszłości był bardziej ludzki." (Prof. T. Sławek, członek Kapituły Konkursu im. Prof. T. Kotarbińskiego - Uniwersytet Śląski)
_MGL8520

V edycja Konkursu, fot. M. Andrzejewski, Centrum Promocji UŁDo V edycji Konkursu zgłoszono rekordową liczbę książek – aż 76. Oprócz „Okrutnego teatru samospaleń...” o Nagrodę w V edycji Konkursu walczyły
Andrzeja Franaszka „Herbert. Biografia” (Tom I „Niepokój”; Tom II „Pan Cogito”), wydaną przez Wydawnictwo ZNAK, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,Magdaleny Matysek-Imielińskiej „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej”, wydaną przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana i Uniwersytet Wrocławski, zgłoszoną przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,Joanny Lisek „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” wydaną przez Fundację Pogranicze, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiegooraz


Zuzanny Zbróg i Piotra Zbróga „Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII”, wydaną przez TAiWPN UNIVERSITAS, zgłoszoną przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.„Zależy nam na tym, żeby społeczeństwo, które wyłoni się z przemian jakie przeżywamy dzisiaj, było społeczeństwem humanistycznym, w tym sensie, że będzie się kierowało pewnymi wartościami, które będą nas otwierały na drugiego człowieka. Humanistyka temu służy, żebyśmy rozumieli drugiego człowieka, a więc nas samych, w naszym życiu i w naszej przyszłości." (Prof. Andrzej Friszke, laureat IV edycji Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego - Polska Akademia Nauk)


Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu znaleźli się: prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN), dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) i prof. Andrzej Friszke (PAN).Nagroda im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by wspierać i promować pracę polskich naukowców, ale również po to, żeby przypominać o niesłabnącym charakterze zadań samej humanistyki.„Wyróżnienie zostało ustanowione z okazji 70. rocznicy powstania Uniwersytetu Łódzkiego. Podążając za postacią wybitnego założyciela uczelni, filozofa i etyka, prof. Kotarbińskiego, naturalnym wydawało się nam stworzenie nagrody dla dzieła z zakresu humanistyki. Jednym z założeń było nagradzanie książek, a nie całokształtu pracy naukowej, by dać też szansę uczonym młodego pokolenia." (Prof. Antoni Różalski, przewodniczący Kapituły i Rektor UŁ)W ciągu pięciu edycji umocniła się ogólnopolska ranga nagrody. Zgłaszania publikacji dokonują, zarówno wydziały najlepszych uniwersytetów w Polsce, jak i instytuty PAN, wydawnictwa akademickie, wiodące prywatne uczelnie, a niekiedy sami rektorzy polskich szkół wyższych. Wpływają prace różnorodne, często interdyscyplinarne, na najwyższym poziomie naukowym.
Prace, które wchodzą do finałowych piątek Konkursu, za każdym razem prezentują szeroki wachlarz tematyczny. Łączy je jednak to, że w centrum badań niezmiennie znajduje się człowiek – ze swoimi problemami, ważnymi pytaniami i wyzwaniami, jakie stawia przed nim współczesny świat.


image_processing20191123-5401-wgyk0nProf. Tadeusz Kotarbiński – polski filozof, logik i etyk. Przedstawiciel lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Najwybitniejszym dziełem Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony teorii sprawnego działania.Partnerami V Gali Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego byli:7e7645b0bb4b75b5b6c521f1d6e73fcf

Materiał źródłowy: Kapituła Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Najlepsi studenci UŁ nagrodzeni
Następna wiadomość „Krytyka sztuki czy sztuka krytyki?" - wykład prof. dr hab. Jacka Orłowskiego