Naukowcy z UniLodz contra zmiany klimatu

Zmiany klimatu na Ziemi są faktem. Są przez nas odczuwalne zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Na zmiany klimatu szczególnie narażone są duże skupiska ludności w miastach. Badacze z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ współpracując z naukowcami z innych instytucji badawczych w Polsce uczestniczą w przedsięwzięciu aktywizującym wszystkich użytkowników miast na rzecz poprawy jakości środowiska.

 

W działania proklimatyczne z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego zaangażowana jest dr Agnieszka Rzeńca z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ. Badaczka jest współautorką książki "Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu, którą uzupełnia cykl podcastów. Publikacja jest udostępniona bezpłatnie dla każdego w otwartych zasobach nauki.

- Dzisiaj należy skupić się na wieloaspektowej współpracy różnych grup społecznych na rzecz wspólnych działań - mówi dr. A. Rzeńca.

- Pokazujemy, jak w sposób praktyczny może działać społeczność lokalna i jak może przyczyniać się do poprawy jakości środowiska w swoim najbliższym otoczeniu, a tym samym poprawiać jakość środowiska w skali globalnej - dodaje badaczka.

Cykl podcastów pt. " Rozmowy o klimacie w miastach" to 11 inspirujących rozmów z naukowcami, ekspertami, samorządowcami i aktywistami miejskimi. Podcasty są dostępne w całości na platformie Soundcloud UŁ.

W cykl dyskusji wprowadza prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu w Katowicach, współautor książki i podcastów.

 

Oddajmy głos autorom przedsięwzięcia:

Jak aktywnie działać w miastach na rzecz ochrony klimatu?

Na to pytanie odpowiadają prowadzący i goście serii podcastów "Rozmowy o klimacie w miastach" uzupełniających publikację o tej problematyce. Monografia: "Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu". Publikacja ukazała się nakładem PAN w kwietniu 2021 r., autorstwa:

· dr Pauliny Legutko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

· dr Agnieszki Rzeńcy (Uniwersytet Łódzki),

· prof. Piotra Skubały (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

· dr Agnieszki Sobol (Instytut Rozwoju Miast i Regionów).

Książka rozwija szczególnie ważny temat zmian klimatu w miastach, a przede wszystkim wpływu użytkowników miasta na podnoszenie jakości życia i programowanie rozwoju w warunkach kryzysu środowiskowego. W publikacji wskazano, że miasta z jednej strony stanowią "punkty zapalne" narastających problemów klimatycznych, z drugiej strony, z uwagi na liczne możliwości dają szansę podjęcia realnej walki zapobiegającej negatywnym skutkom.

Ujęciem spajającym monografię i podcasty jest perspektywa podmiotowa. Pozwala ona określić rolę użytkowników miasta oraz ich działania (zakres merytoryczny i skalę) mające wpływ na kondycję środowiska w miastach. Wyraźny akcent postawiono na kwestię współpracy i współdziałania oraz budowania platform wymiany wiedzy, upowszechniania dobrych praktyk i wzajemnych inspiracji.

Autorzy monografii, wraz z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami wybranych grup użytkowników miast - władz lokalnych i administracji publicznej, mieszkańców i ngo's, instytucji edukacyjnych, architektów i projektantów przestrzeni miejskiej oraz biznesu lokalnego - stworzyli 11 inspirujących rozmów, o tym, jakie działania są podejmowane w kontekście przygotowania polskich miast do zmian klimatu. Rozmowy naukowców z zaproszonymi gośćmi pokazują perspektywę konkretnych przedstawicieli grup opisywanych w książce.

Podcasty wraz z monografią stanowią spójny projekt "wydawniczo-słuchowiskowy". Niemniej jednak z każdego z tych elementów można korzystać niezależnie.

Jednym z gości zaproszonych do rozmowy jest prof. Mariusz Sokołowicz, kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

W odcinku pt. "Czy mamy szansę uratować planetę?" prof. Sokołowicz odpowiada: Czy ludzkość da radę wyjść z kryzysu klimatycznego, co powinno się zmienić? Jak powinny wyglądać ekologiczne miasta? Mówi również o praktycznym zaangażowaniu pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego w działania na rzecz ochrony klimatu, jak np.: "EkoEksc" na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, czy Zespole doradczym ds. polityki klimatyczno-środowiskowej na Uniwersytecie Łódzkim.

Hasłem "wywoławczym" do podjęcia tematu zmian klimatu w miastach było znane motto: "Traktuj Ziemię dobrze: nie została ci dana przez twoich rodziców, została ci pożyczona przez twoje dzieci".

Myśl ta nakazuje rozsądek i odpowiedzialność w codziennym działaniu. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku. Autorzy cyklu mają nadzieję, że wiedza zawarta w podcastach i książce stanie się źródłem refleksji i inspiracji do działania przyjaznego naszej planecie, zarówno dla mieszkańców współczesnych miast jak i dla korzyści kolejnych (przyszłych) pokoleń.

Autorzy "projektu" składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, w tym zwłaszcza gościom cyklu podcastów oraz zespołowi "Śląskiej Opinii".


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Tekst źródłowy:

· dr Paulina Legutko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

· dr Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki),

· prof. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

· dr Agnieszka Sobol (Instytut Rozwoju Miast i Regionów).

Wprowadzenie: Centrum Promocji UŁ