24 kwietnia, 2017 r.

Naukowcy z zagranicy prowadzą badania na Uniwersytecie Łódzkim

Naukowcy z zagranicy prowadzą badania na Uniwersytecie Łódzkim

Ryc. Przykłady radiacji adaptacyjnej ciernika pokazującej jak z formy o kompletnym aparacie obronnym mogą wykształcić się różne formy tego gatunku np. bez płytek czy bez kolców, w różnych środowiskach (wg. Bel M., A., Foster S. A. (red.) 1994 „The Evolutionary biology of threespine stickleback” ).

Jednym z nich jest dr Carl Smith z Wielkiej Brytanii, który otrzymał prestiżowy grant z programu POLONEZ 2 na badania poświęcone ciernikowi. Projekt Ewolucja konwergencji ciernika, będzie realizowany przez 2 lata, w terminie 01.06.2017-31.05.2019 i uzyskał finansowanie w kwocie: 792.196,00 zł


Dr Smith jest znanym biologiem ewolucyjnym pracującym aktualnie w najstarszym Uniwersytecie Szkocji tj. University of St. Andrews. Dr Smith będzie prowadził badania na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców. Wybór jednostki naukowej nie jest przypadkowy i wynika z wcześniejszej współpracy dr Carla Smitha z pracownikami Katedry dotyczącymi biologii ewolucyjnej różanki a także ciernika. Partnerem naukowym projektu w Uniwersytecie Łódzkim jest profesor Mirosław Przybylski.


Ciernik (Gasterosteus aculeatus) jest niewielką rybą o dużym potencjale badawczym. Jako gatunek modelowy wykorzystywany jest w ekologii i biologii ewolucyjnej do sprawdzania różnych hipotez badawczych sprawdzających działanie doboru naturalnego. Celem badawczym grantu jest wyjaśnienie zmienności morfologicznej tego gatunku. Realizacja projektu wymaga, między innymi, pozyskania próby cierników z różnych siedlisk wodnych Europy. Opisanie ich kształtów ciała oraz aparatu obronnego będzie bazą danych do uzyskania odpowiedzi na postawione w projekcie badawczym pytania. Podstawowym problemem jest sprawdzenie, czy specyficzna kombinacja zmiennych środowiskowych pozwala przewidzieć, który z fenotypów będzie faworyzowany w tych siedliskach oraz czy nietypowe fenotypy są produktem nietypowych siedlisk


Program POLONEZ, finansowany przez NCN oraz Komisję Europejską w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, jest konkursem adresowanym do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić granty badawcze w polskich jednostkach. Na 319 złożonych w Polsce wniosków konkursowych, tylko 26 zostało zakwalifikowanych do finansowania, w tym zaledwie 6 z zakresu biologii uzyskało pozytywną opinię międzynarodowych ekspertów.

Poprzednia wiadomość Program Horyzont 2020 – poszukiwanie możliwości uczestnictwa
Następna wiadomość Mali studenci UŁDD kończą zajęcia