Ochrona sygnalistów: międzynarodowe badania na UŁ

Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszeń prawa w swoich miejscach pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii – to przedmiot badań Grantu Wyszehradzkiego WhistlePro, którego koordynatorką jest dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ z Wydziału Prawa i Administracji. Wyniki badań naukowych ukazały się właśnie w otwartym dostępie w postaci monografii.

Badania przeprowadzone zostały przez międzynarodowy zespół ekspertów prawnych reprezentujących uczelnie z państw Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii z udziałem przedstawicieli licznych ośrodków naukowych, instytucji publicznych, partnerów społecznych, organizacji obywatelskich, przedsiębiorstw i praktyków prawa.

Badania dotyczyły kwestii o znaczeniu uniwersalnym, takich jak m.in. wolność wypowiedzi w odniesieniu do sygnalizacji (whistleblowingu), zakres podmiotowy i przedmiotowy sygnalizowania w kontekście unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów (2019/1937), ochrona sygnalistów przed represjami, czy też właściwe ukształtowanie wewnętrznych i zewnętrznych kanałów sygnalizowania. Wyniki badań prezentują sytuację prawną w zakresie ochrony sygnalistów w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii oraz rekomendacje zmian w poszczególnych krajach. Kluczową częścią monografii są propozycje poprawy sytuacji prawnej osób ujawniających naruszenia prawa w miejscu pracy, dotyczące wszystkich państw objętych badaniami w ramach Grantu WhistlePro.

Mówi prof. Dagmara Skupień:

Bardzo liczymy na to, że projekt przyczyni się do ulepszenia ram prawnych sygnalizowania i do wzmocnienia ochrony sygnalistów przed negatywnymi konsekwencjami w krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także w innych państwach Unii Europejskiej.

Z uwagi na aktualność problemów prawnych związanych z ochroną sygnalistów, książka może znaleźć się w kręgu zainteresowań naukowców, praktyków, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych (NGO) i decydentów w procesie transpozycji dyrektywy UE o ochronie sygnalistów w państwach członkowskich.

Pełny obraz badań przedstawia monografia pod red. dr hab. Dagmary Skupień, prof. UŁ „Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the V4 Countries, France and Slovenia”.

Z propozycjami zmian w zakresie ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii można również zapoznać się po polsku oraz w językach państw objętych badaniami w ramach Grantu WhistlePro – w monografii współautorstwa prof. Zbigniewa Hajna i dr hab. Dagmary Skupień.

Monografia powstała w ramach Grantu Wyszehradzkiego pt. „Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii" - WhistlePro (2020-2021), finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Badania były koordynowane przez Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károliego na Węgrzech, Uniwersytetem w Mariborze, Uniwersytetem w Tours i Uniwersytetem Trnawskim w Trnawie. 

Wyniki badań WhistlePro dostępne są także na kanale Youtube UŁ.

Więcej informacji:

https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro 
https://www.visegradfund.org/ 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Logotyp

Materiał: Wydział Prawa i Administracji UŁ, Wydawnictwo UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności