7 grudnia, 2017 r.

Odnowienie doktoratów

Odnowienie doktoratów

4 grudnia w Pałacu Biedermanna odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ, w czasie którego miało miejsce odnowienie czterech doktoratów. Podczas poniedziałkowej uroczystości za wybitne osiągnięcia nagrodzono prof. Grażynę Palamarczyk-Leszczyńską, prof. Joannę Rytkę, prof. Krzysztofa Jażdżewskiego i prof. Marka Kotera.


Zwyczaj odnawiania doktoratów ustanowiono na Uniwersytecie Łódzkim 27 marca 2000 r., pragnąc docenić i wyróżnić osoby, które przed 50 laty uzyskały stopień doktora i w sposób szczególny zasłużyły się dla nauki lub kultury polskiej.


Nagrodzeni:


Profesor dr hab. Krzysztof Jażdżewski to łódzki zoolog i hydrobiolog, związany z Uniwersytetem Łódzkim od roku 1960. Profesor Jażdżewski jest twórcą łódzkiej szkoły biologów polarnych. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie zoologii uzyskał w 1967 r. W roku 1975 otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie zoologia. Tytuł naukowy profesora nauk biologicznych nadano mu z kilkuletnim opóźnieniem, wskutek pozamerytorycznych decyzji ówczesnych władz kraju, w roku 1989. Naukowe zainteresowania Profesora Jażdżewskiego skupiają się wokół biologii skorupiaków. Dorobek naukowy obejmuje ponad 80 oryginalnych prac twórczych, pięć monografii i 20 rozdziałów w monografiach, rozdział w akademickim podręczniku do zoologii, ponad 70 prac popularnonaukowych i przeglądowych oraz 148 haseł Nowej i Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Jest odkrywcą pięciu nowych dla nauki gatunków obunogów.


Profesor dr hab. Marek Mieczysław Koter w 1954 r. rozpoczął studia na kierunku geograficznym w Uniwersytecie Łódzkim. Na trzecim roku studiów zdecydował się specjalizować w zakresie kartografii, więc kontynuował studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1967 r. na UŁ obronił rozprawę doktorską pt. „Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej”. Profesora dr. hab. Marka stworzył w Łodzi polską szkołę geografii politycznej, reaktywując tę dyscyplinę, i zbudował jej silną pozycję międzynarodową, nawiązując do pięknych tradycji polskiej geografii politycznej. Przyczynił się też w sposób kluczowy do ożywienia polskiej geografii historycznej, szczególnie tworząc szkołę studiów nad morfologią oraz morfogenezą miast. Prof. Marek Koter posiada liczne odznaczenia regionalne i państwowe. Był laureatem różnych nagród, w tym wielokrotnie naukowych i dydaktycznych nagród Rektora UŁ.


Profesor dr hab. Grażyna Palamarczyk ukończyła studia biologiczne w Uniwersytecie Warszawskim w 1962 r. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii nadała Jej Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w 1967 r., stopień zaś doktora habilitowanego nauk biologicznych Rada Naukowa Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w 1979 r. W roku 1991 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk biologicznych. Tematyka Jej badań dotyczy regulacji glikozylacji białek ściany komórkowej oraz znaczenia tego procesu dla integralności komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae i Candida albicans. Za swe osiągnięcia naukowe otrzymała szereg nagród naukowych IBB PAN i Złoty Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


Profesor dr hab. Joanna Rytka ukończyła studia biologiczne w Uniwersytecie Warszawskim w 1960 r. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii nadała Jej Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w 1967 r., stopień zaś doktora habilitowanego nauk biologicznych Rada Naukowa Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w 1979 r. W roku 1990 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk biologicznych. Tematyka Jej opracowań dotyczy genetyki i genomiki drożdży jako organizmu modelowego w badaniach różnych aspektów fizjologii komórki, regulacji ekspresji genów i genetycznej regulacji metabolizmu, w szczególności chorób mitochondrialnych. Seria Jej prac odnosiła się do mechanizmu biosyntezy hemoprotein w komórkach drożdży. Profesor J. Rytka jest autorką 82 publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, w tym takich, jak „Cell” i „Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA”.


24999589468_b937f5a1de_k

27094400459_7870a55302_k

27094418679_d99baf45f8_k

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ


Materiał źródłowy: dr Grzegorz Bartosz, prof. Marek Sobczyński

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: "Elektrownie" przyszłości czyli e-balance
Następna wiadomość Prezes wyszkoli studenta – Mentoring VIP UŁ