17 lipca, 2019 r.

Pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich UŁ

Pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich UŁ

fot. Maciej Andrzejewski, CP UŁ

Od 22 lipca można rekrutować się do nowo utworzonych Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydaci mogą ubiegać się o możliwość kształcenia w 24 dyscyplinach naukowych, włącznie z naukami medycznymi. Przed zainteresowanymi wieloetapowa rekrutacja, która w wielu aspektach różni się od systemu przyjmowania na studia I i II stopnia. Wszystkie informacje znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (zakładka „Oferta dydaktyczna”).Rekrutacja - gdzie i kiedy?


Uniwersytet Łódzki utworzył cztery Szkoły Doktorskie: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem. Ta ostatnia Szkoła prowadzona będzie wspólnie z dwoma instytutami Polskiej Akademii Nauk – Instytutem Biologii Medycznej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych.


Elektroniczna rejestracja kończy się 11 sierpnia, do 14 sierpnia należy składać dokumenty, a pierwszy etap weryfikacji kandydatów, test z języka obcego, zaplanowano na 4 września. Rozmowy z kandydatami natomiast przeprowadzone zostaną w dniach 18-20.09.2019. Wszystkie informacje o rekrutacji do Szkół Doktorskich UŁ można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – www.uni.lodz.pl, w zakładce Oferta dydaktyczna (na samej górze strony) lub bezpośrednio pod tym linkiem: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkoly-do....


47949156728_0dc9b8e6aa_kZasady rekrutacji


O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym. Nie można kształcić się w więcej niż jednej Szkole Doktorskiej równocześnie. W przeciwieństwie do rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, nie trzeba tutaj wnosić opłaty rekrutacyjnej.Sprawdzanie predyspozycji kandydatów rozpoczyna się od testu z języka obcego nowożytnego, z którego trzeba uzyskać minimum 60% możliwych do uzyskania punktów. Komisja rekrutacyjna ocenia również dotychczasowy dorobek naukowy kandydata i opracowany przez niego konspekt pracy doktorskiej.Jednym z elementów rekrutacji jest również rozmowa z kandydatem, podczas której komisja sprawdza jego wiedzę w wybranym obszarze badawczym, motywację do kształcenia się w Szkole Doktorskiej, znajomość metod badawczych w danej dyscyplinie naukowej oraz - w razie potrzeby - podstawowe informacje z zakresu finansowania projektów badawczych.


47949187646_7d6c445ab4_kProgramy Szkół Doktorskich UŁ stwarzają doktorantom możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów).Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej. Jednocześnie programy kształcenia pozwalają realizować badania interdyscyplinarne. Kształcenie we wszystkich szkołach trwa 4 lata i jest bezpłatne.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


materiały źródłowe: Szkoły Doktorskie UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: 50-ta rocznica lądowania na Księżycu
Następna wiadomość UŁ na 596. Urodziny Łodzi