18 grudnia, 2018 r.

Powołano pierwszą Radę Uczelni na Uniwersytecie Łódzkim

Powołano pierwszą Radę Uczelni na Uniwersytecie Łódzkim

fot. Centrum Promocji UŁ

Anna Felisiak, Ewa Kołodziejczyk, Sławomir Fijałkowski, Marcin Palusiak, Grzegorz Michalski i Roman Wieczorek - to skład pierwszej Rady Uczelni na Uniwersytecie Łódzkim. W Radzie, zgodnie z przepisami, zasiadał będzie również przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów - Adrian Pałka.

Dla dobra Uczelni


Pan Rektor Antoni Różalski uzasadnił skład Rady we wniosku o powołanie nowego organu.

- Chciałem, by wszystkie osoby wchodzące w skład Rady dawały rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, swą dotychczasową postawą i działalnością poświadczyły przyjazne nastawienie do naszej Uczelni, głęboki szacunek dla tradycji akademickich i dokonań Uniwersytetu Łódzkiego, co pozwoli mieć pewność, że podejmując decyzje, będą kierowały się jego dobrem. Wykluczyłem z grona potencjalnych kandydatów osoby aktywne w życiu politycznym, piastujące urzędy państwowe i samorządowe - napisał Rektor A. Różalski.

Zgodnie z nowymi przepisami w skład Rady Uczelni wchodzi 6 lub 8 osób, powołanych przez Senat. W przypadku UŁ zdecydowano się na skład sześcioosobowy. Połowę składu Rady stanowią osoby spoza Uczelni. W przypadku UŁ podjęto decyzję, by reprezentowały one środowisko gospodarcze, społeczno-kulturalne i naukowe. Druga połowa powoływanych to osoby z UŁ. Siódmą osobą, która w Radzie zasiadać będzie automatycznie, będzie przewodniczący Samorządu Studentów.Pierwsza Rada

Przewodniczącym Rady Uczelni będzie Pan Roman Wieczorek. Jest absolwentem UAM w Poznaniu, przez wiele lat był radcą prawnym, ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi.

Pani Ewa Kołodziejczyk, reprezentująca w Radzie świat nauki, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest laureatką drugiej edycji Konkursu im. Prof. T. Kotarbińskiego.

Pan Sławomir Fijałkowski to wieloletni właściciel Agencji Wydarzeń Artystycznych "Pro Cinema", założyciel Kina "Charlie". Skończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim.

Pan Grzegorz Michalski to pracownik naukowy UŁ. W 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Od 2006 roku kieruje Katedrą Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ.

Pan Marcin Palusiak jest pracownikiem Wydziału Chemii UŁ. Obecnie koordynuje prace 4 zespołów badawczych, składających się w sumie z 30 pracowników naukowych.

Pani Anna Felisiak ukończyła socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Ma za sobą pracę w administracji rządowej. Od 2001 roku pracuje na naszej Uczelni. Od 2009 roku jest dyrektorem Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów.Wszyscy kandydaci spełniają wymagania stawiane członkom Rady Uczelni przez ustawę oraz złożyli niezbędne oświadczenia. Pod artykułem pełny wniosek, z szerszym opisem osób zasiadających w Radzie.


Wniosek o powołanie pierwszej rady uczelni na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Materiał źródłowy: Senat UŁ

Tekst: Centrum Promocji UŁPoprzednia wiadomość Digitalizujemy w Bibliotece UŁ
Następna wiadomość UŁ komentuje: Wigilia i karp