Dzieło o Miłoszu wyróżnione Nagrodą Kotarbińskiego

Dr Ewa Kołodziejczyk została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Tym dziełem, w ocenie Kapituły Nagrody, jest jej praca "Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza". Nagrodę w wysokości 50 tys. zł wręczono 20 listopada w trakcie gali w Filharmonii Łódzkiej. Do Nagrody nominowano także prace autorstwa: dr Małgorzaty Domagalskiej, dr Kai Gadowskiej, dr. Wojciecha Klimczyka i dr hab. Katarzyny Mikulskiej.

 

Uniwersytet Łódzki w 2015 roku ustanowił nagrodę, która ma podkreślić znaczenie badań humanistycznych w nauce, a także nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa. Jest to jedyne tego rodzaju wyróżnienie o randze ogólnopolskiej. Ubiegłorocznym laureatem Nagrody został prof. Jan Strelau za dzieło Różnice indywidualne. Historia - determinanty - zastosowania. W swoim wystąpieniu w trakcie tegorocznej gali profesor zwrócił uwagę, że wszyscy nominowani tym razem badacze, to młodzi naukowcy i to właśnie do nich należy przyszłość polskiej humanistyki.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 44 prace opublikowane w 2015 r., spośród których Kapituła Konkursu w składzie: prof. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki), prof. Grzegorz Gazda (UŁ), prof. Ryszard Kleszcz (UŁ), prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), postanowiła uhonorować pracę dr Ewy Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie za pracę poświęconą kilkuletniemu pobytowi Czesław Miłosza na placówce dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej.

- Jestem oszołomiona - powiedziała tuż po ogłoszeniu jej nazwiska laureatka. - Wiem jak wspaniałe dzieła były nominowane do Nagrody i dlatego jestem zaskoczona, że nagrodzono moją pracę. Zwłaszcza, że to Nagroda imienia prof. Kotarbińskiego. Gdyby tylko było to możliwe bardzo chciałabym z nim porozmawiać, bo jestem pewna że dla każdego z nas rozmowa z profesorem byłaby czymś wyjątkowym. Ta Nagroda to dla mnie zobowiązanie - mówiła dr Kołodziejczyk.

Fotorelacja z gali: https://goo.gl/dcs6Ashttps://goo.gl/dcs6As


Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw. Prof. Kotarbiński był pierwszym rektorem UŁ. Ukształtował model pracy naukowej łódzkich uczonych, zgromadził wokół siebie grono wybitnych nauczycieli, wykształcił znakomitych naukowców. Odegrał niezwykłą rolę w rozsławianiu polskiej myśli w świecie.