30 listopada, 2017 r.

Prestiżowy grant dla chemików

Prestiżowy grant dla chemików

fot. pixabay

Prof. Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu ‘Institutspartnerschaft’.


Będzie to pierwszy projekt realizowany w ramach programu ‘Institutspartnerschaft’ w Uniwersytecie Łódzkim.


Przed kilkoma dniami ogłoszono wyniki najnowszego konkursu, w którym przyznano finansowanie dla projektu ‘Ferrocenyl Functionalized Thioketones as Versatile Building Blocks for Coordination, Organic, and Bioorganometallic Chemistry’, złożonego przez prof. Grzegorz Mlostonia (Wydział Chemii UŁ) i prof. Wolfganga Weiganda z Uniwersytetu F. Schillera w Jenie (Institute of Inorganic & Analytical Chemistry). Projekt będzie realizowany w obydwu zespołach, w latach 2018-2020. Przewiduje on nie tylko prowadzenie wspólnych badań, lecz także organizację seminariów i konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i przygotowaniu wspólnych publikacji.


Aktualny projekt jest wynikiem wieloletniej współpracy prof. Mlostonia z prof. W. Weigandem. Przygotowania do złożenia projektu trwały od kilku lat i zostały poprzedzone przyznanym w 2013 roku Grantem Maestro w Narodowym Centrum Nauki (prof. W. Weignad jest w projekcie Maestro wykonawcą zagranicznym).


Prof. Grzegorz Mlostoń, jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra Humboldta odbywał w latach 1983-1985 staż podoktorski w Uniwersytecie im. Ludwika Maksymiliana w Monachium. Znana Fundacja im. Aleksandra Humboldta, działająca na terenie Niemiec od roku 1953, oferuje dla swoich byłych stypendystów, specjalny program zatytułowany ‘Institutspartnerschaft’ (Partnerstwo instytutów). Polega on na finansowaniu wspólnych projektów badawczych przygotowanych przez byłego stypendystę Fundacji pracującego poza terenem Niemiec oraz współpracującego z nim naukowca pracującego w Niemczech.


O projekcie: Związki pochodne ferrocenu posiadają szczególne znaczenie w naukach chemicznych. Wykrycie ferrocenu w połowie XX wieku jako trwałego związku organometalicznego, zawierającego w swoim składzie jon żelaza Fe+2 zrewolucjonizowało nie tylko teorię budowy związków organicznych, w szczególności tzw. związków aromatycznych, lecz jednocześnie otworzyło możliwości jego dalszego, praktycznego wykorzystania. Okazało się bowiem, że związki organiczne zawierające fragment ferrocenylowy wykazują wiele unikatowych właściwości umożliwiających ich wykorzystanie w takich obszarach techniki jak optoelektronika, nowe źródła energii, nowe sensory, substancje ciekłokrystaliczne, polimery o nieznanych dotychczas cechach użytkowych, a także katalizatory wielu ‘trudnych’ reakcji chemicznych, włączając w to, w pierwszej kolejności, reakcje asymetryczne. Pochodne ferrocenu znajdują coraz szersze zastosowanie do wytwarzania nowych nano-materiałów intensywnie badanych w zakresie możliwych zastosowań medycznych (tzw. nanomedycyna). Dużą uwagę zwracają obecnie tetrapodstawione pochodne etylenu, zawierające ugrupowanie ferrocenylowe, znane jako tzw. ‘rodzina ferricifenów’. Stanowią one unikatowe związki organometaliczne, stosowane jako obiecujące leki przeciwnowotworowe.


W ramach pozyskanego projektu, obydwa zespoły zwrócą szczególną uwagę na możliwości wykorzystania tioketonów oraz mało poznanych tiochalkonów, funkcjonalizowanych grupą ferrocenylową do syntez nowych, tetrapodstawionych etylenów oraz nieznanych dotychczas heterocykli siarkowych o potencjalnych właściwościach użytkowych, np. w chemii materiałowej lub medycznej.


Tekst źródłowy: prof. Mlostoń, WCH

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Inauguracja projektu Mentoring VIP
Następna wiadomość Maraton Pisania Listów