23 czerwca, 2017 r.

Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

fot. Centrum Ceraneum UŁ

Ponad 160 tys. zł otrzyma projekt zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. Przedmiotem badań łódzkich naukowców jest Latopis Nowogrodzki - pierwszy, najprawdopodobniej najstarszy istniejący utwór historiograficzny dotyczący terenów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt przygotowywali wspólnie humaniści i przedstawiciele nauk ścisłych - naukowcy Centrum Ceraneum i Katedry Informatyki UŁ.


W ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. dofinansowanie uzyskało w sumie 27 projektów z polskich uniwersytetów i instytucji akademickich. W ocenie ekspertów i recenzentów NPRH wniosek naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego zdobył 98 punktów na 100 możliwych.


Latopis Nowogrodzki jest cennym źródłem historycznym, zawierającym wiele istotnych danych na temat dziejów Rusi i Europy Środkowo-Wschodniej (w tym państwa polskiego) w XI-XIV w. Zespół ma się skupić na starszej redakcji tego zabytku, zachowanym najprawdopodobniej tylko w jednym rękopisie, tzw. odpisie synodalnym z XIII-XIV w., obejmującym wydarzenia z lat 1016-1352.


- Projekt zakłada przekład z języka oryginału, gruntowne opracowanie naukowe oraz publikacje źródła historycznego o fundamentalnym znaczeniu dla światowej humanistyki, dotychczas niepublikowanego w języku polskim. Efektem projektu będzie książka, która ukaże się nakładem polskiego wydawnictwa akademickiego o wysokiej randze naukowej, w ramach serii o charakterze międzynarodowym, a także elektroniczna publikacja w Internecie. Źródło zawiera informacje ważne dla historii Polski. Publikacja będzie użyteczna dla przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, filologów, paleoslawistów, kodykologów, archeologów, historyków sztuki - informuje dr Zofia Brzozowska, szef zespołu badaczy z UŁ.


Warto podkreślić, że jest to pierwszy projekt międzyobszarowy realizowany przez Centrum Ceraneum UŁ - projekt łączący nauki humanistyczne i nauki ścisłe. Oprócz dr Zofii Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej, w skład grupy badaczy wchodzą bowiem: dr hab. Ivan Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej, dr Bartosz Zieliński z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej i mgr Jan Morawicki z Katedry Filologii Słowiańskiej. Projekt poświęcony Latopisowi Nowogrodzkiemu będzie realizowany w latach 2017-2019.


Tylko w tym roku Centrum Ceraneum UŁ trzymało dofinansowanie dla trzech innych projektów. W swojej sześcioletniej historii, Centrum zrealizowało blisko 20 projektów, których łączne dofinansowanie wynosiło ok. 3 mln zł.

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość 5000 zł od Rektora UŁ dla młodych, którzy mają pomysł na biznes
Następna wiadomość W poszukiwaniu jakości - oblicza quality television