Webinar w ramach projektu Erasmus Goes Green: "How to encourage sustainable exchange?"

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań tego stulecia. Program Erasmus+, jeden z głównych instrumentów UE służących wspieraniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości i włączenia społecznego, powoli włącza działania proekologiczne do swojego funkcjonowania. Webinar o minimalizowaniu śladu węglowego jaki zostawiają po sobie uczestnicy mobilności programu Erasmus+ odbędzie się 7 czerwca. Spotkanie organizowane jest przez Erasmus University Rotterdam, który tak, jak UŁ przynależy do sieci UNIC.

Projekt Erasmus Goes Green, konsorcjum pięciu uczelni, European University Foundation i Erasmus Student Network, ma na celu zmniejszenie śladu węglowego podróży w ramach programu Erasmus+ poprzez umożliwienie studentom i pracownikom podejmowania bardziej świadomych i przyjaznych dla środowiska decyzji podczas wyjazdów zagranicznych. Webinar organizuje Erasmus University Rotterdam, ktróry razem z UŁ przynależy do sieci UNIC.

Podczas wydarzenia online przeanalizujemy instytucjonalne i studenckie podejście do zmiany zachowań studentów i pracowników programu Erasmus+ w zakresie podróżowania. Skupimy się na roli danych, wizualizacji danych i sposobach wspierania uczniów w wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Rejestracja na webinar.

Więcej informacji.

Materiał: Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 07 czerwca 2022 (wtorek) 13:00 - 16:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB