31 maja, 2017 r.

Projekt Inkubator Innowacyjności+ na Uniwersytecie Łódzkim

Projekt Inkubator Innowacyjności+ na Uniwersytecie Łódzkim

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego w terminie od maja 2017 roku do stycznia 2019 roku, realizuje projekt - Inkubator Innowacyjności +, w konsorcjum z CIiTT Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, CTT Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz CIiTT Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Konsorcjum uczelni utworzono na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).


Zadaniem projektu jest aktywne wspieranie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, ale przede wszystkim wspomaganie procesu komercjalizacji na uczelniach.


Możliwe formy wsparcia w ramach Projektu to m.in.:

-dofinansowanie badań naukowych związanych z transferem wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw,

-dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych,

-dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.


Zespół badawczy może uzyskać do 100 tysięcy złotych na przeprowadzenie niezbędnych badań przedwdrożeniowych. Nabór wniosków do Konkursu odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków.


W związku z realizacją projektu zapraszamy naukowców Uniwersytetu Łódzkiego do konsultacji z Centrum Transferu Technologii UŁ, oraz do skorzystania z różnych form wsparcia jakie oferuje projekt Inkubator Innowacyjności +.


Dane kontaktowe:

Koordynator Projektu na UŁ:

Anastazja Zdrajkowska, tel. 42 635 49 87,

email: azdrajkowska@uni.lodz.pl

CTT UŁ; Kopcińskiego 16/18, X piętro, tel. 42 635 49 87, e-mail: innowacje@uni.lodz.pl

Broker Innowacji: dr inż. Agnieszka Bulska, tel. 799 092 113, e-mail: agnieszka.bulska@uni.lodz.pl

Broker Innowacji: Katarzyna Klimczak, tel. 42 635 49 74, e-mail: katarzyna.klimczak@uni.lodz.pl


Do pobrania:

1. Regulamin Konkursu

2. Wniosek o objecie wsparciem

3. Raport Informacja o postępie wykonywanych prac

4. Umowa prace badawcze

Poprzednia wiadomość Brąz dla koszykarzy z Uniwersytetu Łódzkiego
Następna wiadomość Uniwersytet Łódzki gospodarzem Kongresu EATLP 2017