16 maja, 2017 r.

Prymusi na UŁ. Dotacja z ministerstwa.

Prymusi na UŁ. Dotacja z ministerstwa.

Uniwersytet Łódzki przyjął na studia w roku akademickim 2016/2017 107 prymusów. Dzięki temu uzyskał blisko milionową dotację podmiotową. Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyskał z tego tytułu prawie 2,5 mln zł przyjmując 248 prymusów. Politechnika Łódzka otrzymała wsparcie w wysokości prawie 40 tys. zł. PŁ przyjęła na studia 4 prymusów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało Uniwersytet Łódzki o określeniu dla naszej uczelni planu dotacji podmiotowej na rok 2017 na dofinansowanie zadań projakościowych w wysokości 929,8 tys. zł (prawie 1 mln zł).

Z kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017 w rozdziale Zadania projakościowe, w wysokości 251.732,0 tys. zł., wydzielono część w wysokości 81.962,5 tys. zł, przeznaczoną na dotacje podmiotowe na dofinansowanie przez okres roku uczelni publicznych, w których w danym roku akademickim (2016/2017) rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku rozpoczęcia studiów:


a) z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskali 100% punktów możliwych do zdobycia lub


b) stanowili nie więcej niż 3% osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.

W przypadku Uniwersytetu Łódzkiego takich studentów jest 107.

Poprzednia wiadomość Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym
Następna wiadomość Startup Days - osiągnij sukces we własnym biznesie