7 grudnia, 2017 r.

Rodzina przeciw przestępczości - seminarium

Tematyka seminarium:


Tematyka seminarium:

1. rozróżnienie problemów wychowawczych w rodzinach ubogich i bogatych;
2. wpływ rozpadu więzi małżeńskiej na kryminalizację dzieci;
3. metody pracy z rodzinami, aby zapobiegać kryminalizacji dzieci.
Liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia proszę wysyłać na adres konferencja@rodzinna.lodz.pl – proszę podać imię i nazwisko oraz opisać krótko swoje stanowisko pracy i zakres odpowiedzialności. Zgłoszenie musi być przez nas zatwierdzone.Wydarzenie skierowane jest do osób pracujących dla rodzin, z rodzinami, przede wszystkim do asystentów rodziny, innych pracowników MOPS, RCPS, GOPS itp., a także terenowych funkcjonariuszy Policji, wychowawców przedszkoli, szkół, MOW, MOS, DSM, noclegowni, pedagogów, psychologów pracujących na rzecz rodzin itp.Seminarium jest częścią projektu finansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Kontynuacją będą webinaria, które przeprowadzimy jeszcze w tym roku.
Spotkanie będzie miało charakter seminarium interdyscyplinarnego osób z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Naszym wspólnym zadaniem będzie wykorzystanie wiedzy i doświadczenia dla zweryfikowania własnych umiejętności. Seminarium będzie moderowane, ale odejdziemy na nim od konwencji MY-WY. Jako uczestnicy wspólnie staniemy naprzeciw problemom i wyzwaniom, a wnioski posłużą nam wszystkim.
Moderatorzy seminarium:


Konrad Hennig: doktor nauk humanistycznych w specjalności nauki polityczne, wykładowca akademicki, w latach 2013-2015 Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Sieradzu, a następnie Dziekan Wydziału Zamiejscowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz tekstów publicystycznych, redaktor naukowy dwóch monografii zbiorowych. Pracował w Centrum Służby Rodzinie, realizując zadanie kompleksowego wsparcia dla szkół podstawowych z województwa łódzkiego. Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Fundacji Republikańskiej, Ośrodka Studiów o Mieście i Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź.Mariusz Kępka: Studiował międzywydziałowo psychologię, teologię, filozofię i socjologię. Zajmuje się neurokognitywistyką i ekonomią behawioralną. Opracował własne metody coachingu oraz własny model rozwoju firm, prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje. Pracował m.in. jako specjalista, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający, account director, wdrażał projekty diagnostyczne i rozwojowe dotyczące negocjacji, mapowania kompetencji kierowniczych i analizy danych pod kątem optymalizacji aktywności zawodowych.Paweł Lewicki: absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Psychologia Rodziny, Rozwoju i Edukacji. Prowadzi własny ośrodek psychologiczny w Łodzi, od 2012 roku zajmuje się profilaktyką zachowań ryzykownych młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, instruktor i trener programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. Współpracuje z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej.

Poprzednia wiadomość Za nami Uniwersytecki Dzień Różnorodności
Następna wiadomość Odnowienie doktoratów