23 maja, 2017 r.

Rusza kierunek międzyuczelniany – Rewitalizacja miast

Rusza kierunek międzyuczelniany – Rewitalizacja miast

fot. UŁ

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej w obecności Prezydent Miasta Łodzi, podpisali umowę o wspólnym prowadzeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Rewitalizacja miast. To interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym obejmujące takie obszary wiedzy jak: architektura, urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, pedagogika, geografia. Studia prowadzą wspólnie Wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Nauk Geograficznych, Zarządzania i Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ.


– Rewitalizacja miast jest pierwszym tego typu kierunkiem kształcenia w Polsce, o dużym znaczeniu, z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Organizacja studiów na tym kierunku zakłada zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami a przedstawicielami praktyki gospodarczej – dodał prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ.


Rekrutację kandydatów na studia organizuje Politechnika Łódzka. W najbliższym naborze limit miejsc ustalono na 60 osób. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego – poinformował prof. Sławomir Wiak, Rektor PŁ.


W programie studiów znalazły się łącznie 62 przedmioty (obowiązkowe i obieralne), z czego 23 prowadzone są przez pracowników Politechniki Łódzkiej, a 39 przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Na pierwszym semestrze przewidziane są zajęcia obieralne, pozwalające studentom nadrobić pewne "niedobory" wiedzy z zakresy nauk technicznych dla osób z UŁ lub nauk społecznych - dla osób z PŁ. Plany i rozkłady zajęć na poszczególne semestry układane będą w taki sposób, aby zajęcia nie odbywały się w jednym dniu na obu uczelniach.


W umowie ustalono, że Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) jest jednostką wiodącą, odpowiedzialną za prowadzenie spraw organizacyjnych związanych ze studiami, natomiast wszystkie ustalenia ze strony Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone są przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (w imieniu pozostałych trzech wydziałów: Wydziału Nauk Geograficznych, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu).


W ramach kierunku Rewitalizacja miast, student zdobędzie wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji oraz towarzyszących jej zjawisk i problemów. Absolwent studiów będzie potrafił nie tylko analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru, ale także wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania.


Program pozwala absolwentowi zrozumieć, że rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie stanowi przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, jest umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu. Absolwent kierunku studiów Rewitalizacja miast otrzyma wspólny dyplom, sygnowany przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką.


Pozostając w temacie rewitalizacji miasta, zapraszamy do nowego cyklu wideo – Komentarze UŁ. W najnowszym materiale, dr Magalena Wiśniewska z Wydziału Zarządzania porusza temat rewitalizacji Łodzi. Na proces ten ma być przeznaczone aż 3,5 miliarda złotych. Czy te pieniądze mogą się zwrócić? Dlaczego to proces tak wyjątkowy? Co jest w nim największym wyzwaniem? Zapraszamy na nasz kanał na portalu Youtube.

Poprzednia wiadomość Juwenalia 2017
Następna wiadomość 16. edycja konkursu European Language Label