Startuje II edycja konkursów dla młodych i doświadczonych badaczy

IDUB #UniLodz to konkursy grantowe, w ramach których Uniwersytet Łódzki finansuje pomysły badawcze swoich naukowców i doktorantów. Poprzez wspieranie ich w uprawianiu dobrej nauki uczelnia realizuje strategię dążenia do doskonałości badawczej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach. Dziś rozpoczyna się II edycja wewnętrznych programów grantowych dla młodych i doświadczonych badaczy.

Ogromne możliwości dla badaczy 

Granty dla młodych i doświadczonych badaczy to dwie kluczowe propozycje dla naukowców w ramach wewnętrznych grantów IDUB #UniLodz. Podobnie jak w ubiegłym roku, o finansowanie projektów naukowych będą mogli się starać młodzi naukowcy (magistrzy i osoby do 7 lat po doktoracie) i doświadczeni badacze (powyżej 7 lat po doktoracie). 

Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ tłumaczy:

Wewnętrzne granty to projakościowa inicjatywa zorientowana na budowanie doskonałości badawczej na naszej uczelni. Inwestujemy pozyskane w ramach subwencji środki we wsparcie najlepszych pomysłów i projektów badawczych realizowanych przez naszych pracowników. W 2021 roku na wsparcie zatrudnionych na UŁ badaczy przeznaczona zostanie większość dostępnych środków. Poprzez realizację profesjonalnych wewnętrznych konkursów chcemy nie tylko wesprzeć tych spośród naszych naukowców, którzy mają najciekawsze pomysły na badania, ale także stworzyć mechanizm, w ramach którego nasi pracownicy, szczególnie młodzi, zdobędą niezbędne doświadczenie w aplikowaniu o finansowanie i zarzadzaniu projektami badawczymi, które w przyszłości zaprocentuje podczas ubiegania się o prestiżowe granty zewnętrzne.

Aplikacje do obu konkursów można składać od 14 czerwca do 4 lipca. Regulaminy konkursów oraz wzory dokumentów wymaganych w procesie aplikowania można znaleźć w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Granty dla młodych i doświadczonych badaczy to dwa spośród działań, jakie w 2021 zostaną zrealizowane na Uniwersytecie Łódzkim w ramach IDUB #UniLodz, projektu finansowanego ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które w 2019 roku przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Pozostałe inicjatywy to: Doktoranckie Granty Badawcze (nabór wniosków zakończył się 28 maja), Premie za publikacje i patenty (obejmuje nagrody dla autorów publikacji od 140 punktów, trwa zbieranie informacji z wydziałów na temat publikacji kwalifikujących się do grantu), Nagrody Rektora dla wybitnych naukowców oraz Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych (dwa ostatnie konkursy zostaną uruchomione jesienią). 

Informacje o wszystkich inicjatywach realizowanych w ramach projektu IDUB #UniLodz znajdują się w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Dążenie do doskonałości badawczej i współpraca z badaczami z zagranicy

Wewnętrzne konkursy grantowe służą także umiędzynarodowieniu - rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy Uniwersytetu z badaczami z zagranicy. W ramach grantów skierowanych do naukowców spoza UŁ do zespołu uczelni dołączają doświadczeni i młodzi badacze. Sprzyja to fuzji doświadczeń i podnoszeniu potencjału naukowego UŁ, wspiera nawiązywanie kontaktów i mobilność pracowników. 

Celem Uniwersytetu Łódzkiego jako uniwersytetu klasycznego o dużym zróżnicowaniu dyscyplin, jest dążenie do doskonałości badawczej. Uniwersytet Łódzki pragnie stać się atrakcyjnym miejscem zarówno dla studentów krajowych, zagranicznych oraz uczestników szkół doktorskich, jak i dla najlepszych pracowników, stwarzając dla nich warunki rozwoju na każdym etapie kariery w oparciu o monitoring kompetencji i efektów pracy.

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Dołącz do grupy DOBRA NAUKA na Facebooku i dziel się wiedzą!