15 grudnia, 2017 r.

Stypendia dla wybitnych z UŁ

Stypendia dla wybitnych z UŁ

źródło: Pixabay

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców, doktorantów i studentów.
W grupie naukowców nagrodzonych za wybitne osiągnięcia znalazły się cztery osoby z Uniwersytetu Łódzkiego: dr Katarzyna Anna Grzelak z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr Aneta Tyc z Wydziału Prawa i Administracji i dr Zofia Rzeźnicka z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego, Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum i dr Andrzej Napieralski z Wydziału Filologicznego UŁ.


Wnioski składane były przez jednostki naukowe, zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegały m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.


Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. W tym roku wyniosła 5 390 zł. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat.


W grupie nagrodzonych studentów i doktorantów znaleźli się: Ewa Bartnicka, Piotr Marjański, Jan Skarbek-Kazanecki i Michał Gorzkiewicz.


Na rok akademicki 2017/2018 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1 275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Wypłata nastąpi jednorazowo.


Wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Nagrody Ministra Nauki 2017 dla naukowców z UŁ
Następna wiadomość Mistrzowie Polski Judo Kata