Stypendyści Fulbright Senior Award z UŁ

Fulbright Senior Award ogłosiło listę tegorocznych stypendystów. Wśród dziesięciorga naukowców znalazło się dwoje badaczy z UŁ. Dr hab. Magdalena Urbaniak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) oraz dr Łukasz Szkopiński (Wydział Filologiczny). Dzięki otrzymanemu wyróżnieniu będą mogli oni zrealizować swoje projekty badawcze oraz badawczo-dydaktyczne na amerykańskich uczelniach.

 

Więcej informacji o programie i liście stypendystów dostępnych jest na łamach Forum Akademickiego.

Fulbright Senior Award jest projektem stypendialnym umożliwiającym polskim naukowcom realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA. Obecnie trwa nabór do programu na rok 2022/23. Informacje o naborze dostępne są na stronie projektu.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ