30 czerwca, 2017 r.

Sukces I edycji programu Studenckie Granty Badawcze

Sukces I edycji programu Studenckie Granty Badawcze

29 czerwca 2017 r., w budynku Rektoratu odbyło się posiedzenie Komisji ds. studenckich grantów badawczych pod przewodnictwem prorektora ds. studenckich profesora Tomasza Cieślaka. Ze 110 wniosków zgłoszonych do pierwszej edycji projektu, wyłoniono 89 prac, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 274 570,67 zł. Dofinansowanie uzyskały wnioski z każdego Wydziału UŁ.


“Czy odbiór estetyki w sztuce zależy od poziomu rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego? Przeprowadzenie badań na przykładzie społeczeństwa Tanzanii.”, “Wpływ lakierów hybrydowych powszechnie stosowanych w kosmetyce, na zawartość aminokwasów tiolowych w płytce paznokcia”, „Synteza pochodnych azirydyn o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych” – to tylko niektóre z tytułów projektów, które będą realizowane dzięki zdobytym grantom. Pierwsza edycja projektu pokazuje jak zróżnicowane zainteresowania naukowe mają studenci Uniwersytetu Łódzkiego.


Wnioski grantowe zgłaszane przez studentów były opiniowane przez recenzentów. Do końcowej punktacji zaliczały się więc punkty za działalność naukową, punkty przyznane przez recenzenta oraz ocena opiekuna naukowego. Kompleksowe podejście pozwoliło na wyróżnienie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów pod względem naukowym. Zdobywcy grantów otrzymają wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów naukowych w wysokości nawet do 3 500 zł.


komisja_SGB


Studenckie Granty Badawcze przyznawane studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego, otwierają nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką. A samych zainteresowanych jest wielu – 350 osób przystąpiło do pierwszego etapu projektu, czyli szkolenia z przygotowywania wniosków na działalność naukową. Jak podkreślił prorektor Tomasz Cieślak, studenci uczyli się nie tylko składania wniosków w tym konkretnym konkursie, ale poznawali procedurę spójną z wnioskami składanymi w programie NCN Preludium, który jest adresowany do młodych badaczy.


W ramach Studenckiego Grantu Badawczego można pozyskać środki finansowe między innymi na realizację swoich badań, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułu lub książki lub wykonanie pracy licencjackiej lub magisterskiej. Główną ideą programu jest zachęta do dalszej pracy naukowej i przygotowanie studentów do aplikowania o programy grantowe różnych instytucji.


- Projekt Studenckich Grantów Badawczych jest unikatowym rozwiązaniem w skali kraju i konsekwentnie wpisuje się w kompleksowy program wsparcia nauki w Uniwersytecie Łódzkim. Zmiana Ustawy i wprowadzenie nowych kryteriów oceny studentów podczas przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym spowodowała znaczący wzrost działalności naukowej młodych badaczy. Jestem przekonany, że projekt Studenckich Grantów Badawczych wpłynie na utrzymanie tej tendencji. Warto podkreślić, iż stawki stypendiów w naszej Uczelni są jedne z najwyższych w Polsce. Chcemy wspierać, kształcić i motywować studentów w zakresie prowadzenia działalności naukowej – mówi mgr inż. Adrian Witczak - pełnomocnik Rektora ds. nowych metod kształcenia.


Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom, którzy wzięli udział w I edycji programu i życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej.


Prezentujemy listę studentów, którzy otrzymali granty w pierwszej edycji projektu.

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Uniwersytet Łódzki i Santander Universidades – stała współpraca
Następna wiadomość Na styku biznesu i nauki