9 czerwca, 2017 r.

Trwa spotkanie Rady IROs Forum w Łodzi

Trwa spotkanie Rady IROs Forum w Łodzi

fot. UŁ

Trwa dwudniowe posiedzenie Rady IROs Forum, którego działaniom przewodniczy w tym roku Uniwersytet Łódzki. Spotkanie odbędzie się w dniach 8-9 czerwca, a tematem przewodnim będzie dalsze rozwijanie strategii działalności sieci.


IROs Forum (International Relations Offices Forum), które w tym roku obchodzi 10-lecie działalności, jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Celem ich działań jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez m.in.: wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów lub promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą.


We wczorajszej porannej audycji „Gość Po 8” Radia Łódź o IROs Forum i kondycji oraz potencjale polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Łódzkiego, za granicą, opowiadała Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ.


- Sytuacja wygląda coraz lepiej. Jesteśmy bardziej rozpoznawalni w Europie i nie tylko. Powiedziałabym nawet, że dla krajów wschodnich jesteśmy przykładem jak wprowadzać zmiany i konsekwentnie podnosić standard umiędzynarodowienia uczelni – mówiła Liliana Lato.


Kierownik BWZ podkreśliła jak ważna jest rola IROs Forum, w którym uczestniczą największe i najlepsze uczelnie publiczne w Polsce. Wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc w zakresie poprawy działań dotyczących współpracy międzynarodowej i nie tylko – to zaledwie początek listy korzyści, które płyną z regularnych spotkań i dyskusji przedstawicieli uniwersytetów.


- Chciałabym, aby IROS Forum szło w tym kierunku. Abyśmy wymieniali się dobrymi praktykami w grupie niekoniecznie tylko zdefiniowanych biur współpracy z zagranicą, ale również z organizacjami funkcjonującymi w obrębie uczelni, w których ten aspekt umiędzynarodowienia się pojawia – powiedziała Liliana Lato.


Efektem, który udało się uzyskać między innymi dzięki współpracy uniwersytetów to również bardziej rozpoznawalny wizerunek Polski w europejskim i światowym środowisku naukowym.


O popularności Uniwersytetu Łódzkiego w innych krajach świadczyć może również liczba studentów zagranicznych, którzy decydują się na naukę u nas. Według dyrektor BWZ zasługą tego są nie tylko atrakcyjne warunki programów europejskich typu Erasmus+, ale także fakt, że Polska ma opinie bardzo gościnnego kraju, w którym po prostu przyjemnie studiować.


Zapraszamy do wysłuchania całego wywiadu Radia Łódź.
Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Stypendium Fulbrighta dla studentek Uniwersytetu Łódzkiego
Następna wiadomość Dobra Nauka: Lepsza chemioterapia