23 listopada, 2017 r.

UŁ dla Aglomeracji Łódzkiej

UŁ dla Aglomeracji Łódzkiej

fot. UŁ

Aglomeracja Łódzka ma ogromny potencjał, ale jeden poważny problem. Na tle podobnych regionów w Polsce Łódzki Obszar Metropolitalny zamieszkuje zdecydowanie najstarsze społeczeństwo. Jest jedynym, w którym udział ludności w wieku poprodukcyjnym już przekroczył 20%". Nie jest to bez znaczenia dla przyszłości regionu – gospodarczej, społecznej i kulturowej. Uniwersytet Łódzki będzie pomagał tę sytuację poprawić.


Wiedza Uniwersytetu Łódzkiego pomoże lepiej rewitalizować, planować rozwój społeczno-gospodarczy, mądrze budować i chronić środowisko w miejscowościach Aglomeracji Łódzkiej. Uczelnia będzie też dzięki temu czerpać świeże dane prosto od gmin i miast i powiększać swoją wiedzę na ten temat.


Umowę ze Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny, reprezentowanym przez Panią Prezydent Hannę Zdanowską (Prezesa SŁOM) i wiceprezesa Stowarzyszenia Pana Marka Cieślaka, podpisał Rektor UŁ prof. Antoni Różalski. W podpisaniu umowy wzięli również udział prof. Tadeusz Markowski, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ i Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Tomasz Czapla.


- Połączenie nauki z samorządem to czas, który już nastał. Trudno obecnie zarządzać czymkolwiek nie mając danych. Musimy wiedzieć w jaki sposób nasze decyzje wpływają na jakość życia mieszkańców - mówiła Prezydent Zdanowska.


- Z naszej strony możemy przekazać wiedzę, którą już mamy, ale również służyć pomocą przy prowadzeniu badań i przygotowywania ekspertyz. Zamierzamy też, korzystając z pomocy Wydawnictwa UŁ, opublikować wyniki naszych prac - dodał Rektor Różalski.


Główną rolę we współpracy ze SŁOM będzie pełniło Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ. Jego kierownikiem jest profesor Tadeusz Markowski. Skupia ono ekspertów z sześciu wydziałów łódzkiej uczelni. ICSM prowadzi badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania obszarów miejskich na pograniczu ekonomii, socjologii, ochrony środowiska, historii, geografii, antropologii, historii literatury i językoznawstwa oraz innych dyscyplin wiedzy.


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny tworzy 31 jednostek samorządu terytorialnego z pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Stowarzyszenie pełni funkcję tzw. Związku ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM), o powierzchni 2,5 tys. km2, zamieszkały jest przez 1,1 mln osób. Tworzy go Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski W skład ŁOM wchodzi 28 gmin.

Poprzednia wiadomość Porady dla studentów z zagranicy
Następna wiadomość Sprzedaż samochodu i przyczepy