27 czerwca, 2017 r.

UŁ komentuje: Trzecie przejście demograficzne

UŁ komentuje: Trzecie przejście demograficzne

fot. pexels.com

„Trzecie przejście demograficzne” to termin ukuty przez D. A. Colemana na określenie zmian etnicznych i wyznaniowych, występujących w dzisiejszej Europie w konsekwencji masowego napływu ludności. Obok migracji, do czynników wpływających na te zmiany, należą również różnice w poziomie dzietności oraz zjawisko homogamii, czyli migracji małżeńskich, mających na celu połączenia imigrantów i ich przyszłych małżonków z ich kraju pochodzenia.


- Obecne, nawet 20% ogółu ludności w krajach europejskich to ludność, która pochodzi z innych państw lub kontynentów - mówi prof. Piotr Szukalski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.


Według eksperta, trzecie przejście demograficzne wpływa na pojawienie się specyficznej mieszanki wśród ludności państwa przyjmującego, która umożliwia jego żywotność. Dzięki napływowi imigrantów, kraje Europy Zachodniej doświadczają bowiem stabilizacji, a niekiedy nawet wzrostu liczby ludności.


- O ile do tej pory główną przyczyną, która sprawiała, że następował wzrost odsetka tej odmiennej rasowo, etnicznie, wyznaniowo ludności to był masowy napływ, o tyle ostatnie kilkanaście lat jest okresem powolnej zmiany tego kluczowego czynnika – wyjaśnia prof. Piotr Szukalski. - Nie ma się co dziwić, iż typowa imigrantka, pochodząca np. z krajów środkowej Afryki przejawia skłonność do rodzenia dzieci bliższą krajowi pochodzenia niż krajowi przyjmującemu. To drugie pokolenie z reguły ma jeszcze wyższą rozrodczość niż kraj przyjmujący. Dopiero trzecie pokolenie zdaje się już nie różnić w ogóle od swoich rówieśników pochodzących z kraju przyjmującego.


Różnorodność, która powstaje na skutek trzeciego przejścia demograficznego, wpływa znacząco na zmiany społeczne czy ekonomiczne. Wiele zależy od stopnia asymilacji imigrantów. Tak naprawdę, okazuje się, że to bariera językowa jest tą najważniejszą barierą, która uniemożliwia znalezienie dobrej pracy, bycie w pełni samodzielnym, czy pełne włączenie się od życia społecznego, politycznego i ekonomicznego kraju przyjmującego.


Zachęcamy do zapoznania się z innymi komentarzami ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego na kanale naszej uczelni na portalu Youtube.com.Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Uniwersytet Łódzki najlepszy w Łodzi w naukowym rankingu uczelni Tygodnika POLITYKA
Następna wiadomość Oferta wydzierżawienia pomieszczenia w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ