UŁ liderem projektu finansowanego przez EIT mającego na celu rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości

Uniwersytet Łódzki został liderem nowego projektu RiEcoLab - Responsible Innovation-Led Entrepreneurial University Transformation Centres (Ecosystem Integration Labs) / Konsorcjum Innowacyjnych Uczelni Wyższych - centra transformacji przedsiębiorczych uniwersytetów na rzecz odpowiedzialnych innowacji (Laboratoria Integracji Ekosystemu). Celem projektu jest wypracowanie nowatorskiego sposobu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na uczelniach wyższych, zapewniającego natychmiastową komercjalizację (spin-off) oraz zaangażowanie dużej liczby interesariuszy wewnętrznych (pracowników naukowych i nie tylko, a także studentów).

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Inicjatywy EIT na rzecz Szkolnictwa Wyższego (EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education). Jest to nowa inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), która ma na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorczych i innowacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu RiEcoLab będziemy współpracować z następującymi partnerami:

 • Helixconnect Europe (Rumunia)
 • Wageningen Economic Research (Holandia)
 • University College Dublin (Irlandia)
 • Yaşar University (Turcja)
 • National School of Political and Administrative Studies (Rumunia)
 • Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (Niemcy)
 • European Business Angels Network (Belgia)

W ramach Inicjatywy EIT na rzecz szkolnictwa wyższego projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 400 000 euro i będzie realizowany do grudnia 2021 r., z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy.

Projekt będzie koncentrował się na rozwoju Laboratoriów Integracji Ekosystemu (Ecosystem Integration Labs - EIL), które zostaną opracowane i wdrożone przez każdą z uczestniczących uczelni (w oparciu o istniejącą infrastrukturę, taką jak biura wspierania badań i biura transferu technologii). EIL będą dostosowane do potrzeb każdego uniwersytetu w oparciu o ocenę potrzeb HEInnovate i obszary inteligentnych specjalizacji. W rezultacie zmotywuje to każdą instytucję szkolnictwa wyższego do zaangażowania się w realizację swojego planu działania na rzecz wizji innowacji (Innovation Vision Action Plan - IVAP).

EIL i IVAP będą opierać się na zdolnościach rozwiniętych wokół następujących zestawów narzędzi:

 • Zestaw narzędzi 1: Strategia zaangażowania uczestników w celu ułatwienia procesu odkrywania przedsiębiorczości;
 • Zestaw narzędzi 2: ustanawianie, instytucjonalizacja i operacjonalizacja Laboratoriów Integracji Ekosystemu;
 • Zestaw narzędzi 3: włączanie odpowiedzialnych badań i innowacji do strategii tworzenia innowacyjnych firm odpryskowych w instytucjach szkolnictwa wyższego;
 • Zestaw narzędzi 4: łączenie inwestorów publicznych i prywatnych w celu wspierania firm typu spin-off;
 • Zestaw narzędzi 5: wdrażanie integracyjnego systemu pomiaru wyników (pod względem operacyjnym, środowiskowym i społecznym) w celu monitorowania wpływu firm typu spin-off;
 • Zestaw narzędzi 6: efektywna współpraca, innowacyjność, przedsiębiorczość, zaangażowanie uczestników i współtworzenie w środowisku cyfrowym (DigComp i EntreComp).

O inicjatywie EIT na rzecz HEI

Inicjatywa EIT na rzecz instytucji szkolnictwa wyższego jest kluczowym celem EIT w ramach jego nowej strategii - strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021-2027 (EIT Strategic Innovation Agenda 2021−2027). Inicjatywa ta ma na celu wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego za pomocą wiedzy specjalistycznej i coachingu, dostępu do ekosystemu innowacji EIT oraz finansowania, umożliwiając im opracowanie planów działania w zakresie innowacji, które będą odpowiadały potrzebom poszczególnych instytucji szkolnictwa wyższego. W ramach fazy pilotażowej inicjatywa zapewniła finansowanie 23 projektom, a kolejne zaproszenie do składania wniosków spodziewane jest pod koniec 2021 r.

O EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT) wzmacnia zdolność Europy do innowacji poprzez dostarczanie rozwiązań dla palących wyzwań globalnych oraz poprzez pielęgnowanie talentów w zakresie przedsiębiorczości w celu stworzenia trwałego wzrostu gospodarczego i wykwalifikowanych miejsc pracy w Europie. EIT jest organem UE i integralną częścią "Horyzontu Europa", programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Instytut wspiera dynamiczne paneuropejskie partnerstwa, wspólnoty wiedzy i innowacji EIT, między wiodącymi przedsiębiorstwami, laboratoriami badawczymi i uniwersytetami.

Redakcja: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności