12 czerwca, 2020 r.

UŁ otrzymał 7 000 000 PLN za konkurs IDUB

UŁ otrzymał 7 000 000 PLN za konkurs IDUB

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Uniwersytet Łódzki otrzymał 7 milionów złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. To efekt uczestnictwa Uczelni w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Uniwersytet Łódzki nie znalazł się w zwycięskiej dziesiątce pierwszej edycji konkursu, ale uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich łódzkich uczelni biorących w nim udział i dobrze zaprezentował swój plan rozwoju na przyszłe lata.


Do konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza zakwalifikowało się 20 polskich uczelni. Uniwersytet Łódzki zajął w pierwszej edycji konkursu 14. miejsce, jednak obecność w tej elitarnej stawce, złożenie wniosku i pozytywna recenzja projektu gwarantowało powiększenie subwencji o 2% przez kolejne 6 lat. W przypadku UŁ jest to w tym roku suma niemal 7 milionów złotych. To druga największa subwencja w Polsce w tym rozdaniu. Większą kwotę dostanie jedynie Politechnika Wrocławska.


KOMUNIKAT MNISW


Do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza zakwalifikowało się 20 polskich uczelni. Uniwersytet Łódzki zajął w pierwszej edycji konkursu 14. miejsce, jednak obecność w tej elitarnej stawce, złożenie wniosku i pozytywna recenzja projektu gwarantowało powiększenie subwencji o 2% przez kolejne 6 lat. W przypadku UŁ jest to w tym roku suma niemal 7 milionów złotych. To druga największa subwencja w Polsce w tym rozdaniu. Większą kwotę dostanie jedynie Politechnika Wrocławska.


- To efekt ciężkiej pracy wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie wniosku i prezentacji przed komisją złożoną z zagranicznych ekspertów. Wszystkim Państwu: członkom zespołu, nauczycielom akademickim, przedstawicielom doktorantów i studentów, pracownikom administracji, szczególnie Centrum Nauki i Centrum Promocji jeszcze raz bardzo dziękuję. Dla mnie jest to jednak przede wszystkim zapowiedź lepszej przyszłości Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs spowodował, że rozpoczęliśmy kompleksową pracę nad strategią rozwoju Uczelni. Ten wysiłek zaowocuje w przyszłości – mówi prof. Elżbieta Żądzińska, Prorektor UŁ ds. nauki.


WYNIKI KONKURSU IDUB - ARTYKUŁ


Uniwersytet Łódzki, najwyżej oceniona w konkursie łódzka uczelnia, otrzyma w ramach subwencji ponad milion złotych więcej niż Politechnika Łódzka i niemal 3 miliony więcej niż Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Łączna kwota przyznana uczelniom, które wzięły udział w konkursie IDUB, ale nie weszły do pierwszej dziesiątki, wyniosła niemal 50 000 000 PLN.


Największa łódzka uczelnia przygotowywała się do udziału w konkursie przez rok. Interdyscyplinarnym zespołem specjalistów z UŁ przygotowującym raporty w wybranych obszarach kierowała Pani Prof. Elżbieta Żądzińska, Prorektor UŁ ds. nauki. Na tym etapie korzystano również z wiedzy ekspertów z innych polskich uczelni.


Dzięki temu udało się przygotować komplementarny program rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego i prezentację jego najsilniejszych obszarów. Hasło przewodnie zespołu brzmiało: „ewolucja zamiast rewolucji”. W skład zespołu, który na podstawie raportów przygotowywał wniosek do konkursu IDUB wchodzili: prof. Elżbieta Żądzińska, prof. Maciej Kokoszko, prof. Robert Kozielski, prof. Andrzej Kruk, prof. Rafał Matera, mgr Adrian Bekier - przedstawiciel doktorantów, Apolinary Klonowski - przedstawiciel studentów, dr Rafał Majda oraz dyrektor Centrum Nauki - Kamila Szcześniak.


Kolejna szansa na uzyskanie tytułu uczelni badawczej pojawi się w 2026 roku. Do tej pory wszyscy zwycięzcy konkursu – dziesiątka uczelni - mają być na bieżąco oceniani przez MNiSW. Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 r. i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu. W ocenie zagranicznych ekspertów realizując wizję rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowaną we wniosku aplikacyjnym IDUB nasza Uczelnia jest poważnym pretendentem do pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni w Polsce.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: MNiSW, CN UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Prof. P. Szukalski w Radzie ds. Polityki Senioralnej
Następna wiadomość Sklep z gadżetami UŁ ponownie czynny!