15 stycznia, 2018 r.

UŁ, PŁ i UMed łączą siły

UŁ, PŁ i UMed łączą siły

Trzy największe łódzkie uczelnie - Uniwersytet Łódzi, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny - będą wspólnie kształcić doktorantów w zakresie badań z chemii i nauk o zdrowiu. Konsorcjum InterChemMed (Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni) otrzymało na swoją działalność z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5 milionów złotych. Porozumienie w sprawie współpracy podpisali Rektorzy łódzkich szkół wyższych – prof. Antoni Różalski, prof. Sławomir Wiak i prof. Radzisław Kordek.


Na InterChemMed przyjętych zostanie 40 osób z 4 jednostek: Wydziału Chemicznego PŁ, Wydziału Chemii UŁ i Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMed w Łodzi. Studia rozpoczną się w październiku 2018 roku i potrwają cztery lata. Nowa ścieżka kształcenia jest jeszcze bardziej dostosowana do potrzeb biznesu i pracodawców, którzy coraz częściej wymagają interdyscyplinarnego podejścia do projektów naukowych z pogranicza techniki i medycyny.


- Realizowanie prac doktorskich pod opieką promotora i promotora pomocniczego wywodzących się z dwóch różnych uczelni i na różnych wydziałach spowoduje szersze spojrzenie dany problem – mówi Dziekan Wydziału Chemii UŁ Pani Profesor Sławomira Skrzypek.


Na Wydziale Chemii UŁ przygotowana jest lista potencjalnych promotorów i tematów prac doktorskich poprowadzonych w oparciu o program InterChemMed. Podobne listy przygotowują partnerzy projektu, pod koniec stycznia nastąpi wymiana list między uczestnikami projektu, aby w kolejnych miesiącach doprecyzować plany badawcze.


Uczestnicy projektu InterChemMed otrzymają również dodatkowe stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz grant naukowy w wysokości 20 000 zł na realizację programu badawczego przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Otrzymane środki finansowe umożliwią też młodym naukowcom prezentację wyników na prestiżowych konferencjach krajowych i zagranicznych.


Badania będą prowadzone w kooperacji na trzech uczelniach oferujących bogatą i komplementarną infrastrukturę badawczą. W programie zaplanowano dużą liczbę zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach, w znacznej części realizowanych w formule projektowej przy współuczestnictwie specjalistów z przemysłu.


Projekt przewiduje także organizację szkół letnich. Jedna z nich poświęcona będzie kształtowaniu kompetencji miękkich, w tym pracy zespołowej i zarządzania projektami. Dwie kolejne umożliwią uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej zgodnie ze standardami tzw. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz Zarządzania Akredytowanym Laboratorium.


11
Poprzednia wiadomość Wizyta prof. Rity Carrilho
Następna wiadomość Mistrzowska popularyzacja nauki