12 grudnia, 2017 r.

UŁ ponownie przewodniczy IROs Forum

UŁ ponownie przewodniczy IROs Forum

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, została po raz drugi z rzędu wybrana na przewodniczącą International Relations Offices Forum. Decyzja zapadła podczas ostatnich obrad Rady, na UMK w Toruniu. Podczas 10 lat istnienia IROs Forum to pierwszy raz kiedy kandydatura osoby zarządzającej siecią została zgłoszona na kolejny rok przewodniczenia.


Ten precedens nie jest przypadkowy. Ponowny wybór Liliany Lato to, zdaniem Forum, wynik twórczego i oryginalnego realizowania zadań związanych z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia, z sukcesami, opracowuje autorskie programy promujące wymiany studenckie oraz misję tworzenia wielokulturowej społeczności studentów i wykładowców. Jednym z flagowych projektów jest University Diversity, który ma obecnie swoją drugą odsłonę na największej łódzkiej uczelni. Akcja, której współautorką jest właśnie Liliana Lato, jest kilkuwątkowa. Po pierwsze, to wystawa zdjęć zagranicznych studentów, którzy zdecydowali się kształcić na UŁ. Fotografie wzbogacone są zawsze o opinie bohaterów na temat miasta, Polski i Polaków. Jednak University Diversity nie pozostaje wyłącznie na plakatach. Studenci z zagranicy są uczestnikami innych akcji organizowanych w ramach projektu tworząc zgraną grupę młodych ludzi – w ten sposób powstał m.in. International Cook Book czyli książka kucharska z przepisami z całego świata. Uniwersytet Łódzki prowadzi ponadto jeden z najszybciej rozwijających się programów szkół letnich dla zagranicznych studentów, ostatnio dołączyły do niego uczelnie z Chin.


Ponowny wybór na przewodniczącego IROs Forum to nie jedyny dowód na to, że Uniwersytet Łódzki posiada sprawne kadry zarządzające. Uczelnia dwukrotnie zdobyła nagrodę LUMEN (dla najbardziej profesjonalnie zarządzanych polskich uczelni) między innymi za autorski projekt Absolwent VIP, który polega na szkoleniu najzdolniejszych studentów przez wybitnych absolwentów UŁ. Uniwersytet Łódzki zbiera również wyróżnienia za nową identyfikację wizualną opartą o osobę pierwszego Rektora – prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Identyfikację wizualną tworzyło, wspólnie z Uniwersytetem, łódzkie studio Ortografika. W końcu, silnym argumentem za sprawnym zarządzaniem Uniwersytetem Łódzkim jest ostatnie dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki poprawie oceny parametrycznej największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce otrzymała 21 milionów złotych. Pieniądze te, w większości, przeznaczone zostaną na kolejne badania naukowe.


IROs Forum to sieć biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Organizacja działa od 10 lat i zrzesza 20 szkół wyższych z całej Polski m.in. uniwersytety – Jagielloński, Warszawski, Wrocławki, Gdański, UMK, KUL czy UAM oraz Politechniki z Gdańska, Wrocławia czy Łodzi. Jej głównym celem jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę doświadczeń i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów. IROs Forum jest też ciałem doradczym m. in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz FRSE, od którego podczas oficjalnych obchodów 30-lecia programu Erasmus w listopadzie br. otrzymało dyplom z podziękowaniem za konstruktywną krytykę i wsparcie we wdrażaniu programu w polskich uczelniach. W roku 2017 kiedy to UŁ przewodniczył IROs Forum zorganizowano spotkania m.in. w tematach rekrutacji studentów zagranicznych, podwójnych tematów, wydano publikację o 10 latach działania IROs oraz przewodnicząca omówiła rolę administracji w strategii uczelni, a zarazem w procesie jej internacjonalizacji na posiedzeniu KRASP we wrześniu. Z racji pełnionej funkcji, jak też rozpoznawalnych już wśród polskich uczelni inicjatyw UŁ takich jak Uniwersytet Różnorodny, Liliana Lato miała okazję prezentować Uniwersytet Łódzki i jego dokonania na wielu spotkaniach i konferencjach.


Jednym z filarów nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego jest umiędzynarodowienie Uczelni, w tym zwiększenie liczby studiujących tutaj osób z zagranicy. Hasło „jedność w różnorodności” nie odnosi się jedynie do wyznawania wspólnych wartości naukowych. Władze i pracownicy UŁ starają się tworzyć zintegrowaną społeczność uniwersytecką, której niezwykle istotną częścią są obcokrajowcy. Najnowszy autorski pomysł Gość na Gwiazdkę, czyli zapraszanie zagranicznych studentów na Wigilię przez pracowników Uczelni, zdobywa coraz większą popularność, również w mediach.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Sympozjum "Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju"
Następna wiadomość Spotkanie z konsulem USA