11 stycznia, 2019 r.

UŁ wśród najpopularniejszych uczelni wybieranych przez studentów z zagranicy

UŁ wśród najpopularniejszych uczelni wybieranych przez studentów z zagranicy

fot. Centrum Promocji UŁ

Uniwersytet Łódzki stabilnie pnie się w ogólnopolskich statystykach liczby studentów z zagranicy. W najnowszym raporcie "Studenci zagraniczni w Polsce 2018 r." nasza uczelnia znalazła się na 5. miejscu w Polsce, wśród publicznych szkół wyższych, z 1438 studentami zagranicznymi. Jesteśmy pod tym względem liderem w regionie łódzkim, zdecydowanie wyprzedzając dwie pozostałe uczelnie publiczne - Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Łódzką.

UŁ coraz bardziej międzynarodowy


Raport przygotowany został w ramach programu Study in Poland, realizowanego przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Awanse UŁ są konsekwentne - dokładnie 10 lat temu byliśmy na 22. miejscu z 134 studentami; w roku 2013 zajmowaliśmy 15. miejsce wśród uczelni publicznych (480 studentów), rok temu uplasowaliśmy się na 8. miejscu (1219 studentów). Teraz prześcignęliśmy Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Powoli atakujemy podium. Co istotne, ponad połowa naszych studentów kształci się na studiach płatnych.Liliana Lato i Zespół BWZ UŁ od lat pracują nad podnoszeniem poziomu umiędzynarodowienia UŁ.

Liliana Lato i Zespół BWZ UŁ od lat pracują nad podnoszeniem poziomu umiędzynarodowienia UŁ.


- Proszę zauważyć jakie uczelnie zajmują wyższe pozycje – są to największe uczelnie w Polsce z Warszawy, Krakowa, a także z Lublina. W tej chwili można z powodzeniem stwierdzić, że Łódź jest wśród najchętniej wybieranych przez studentów z zagranicy miast Polski. Tak duża tendencja wzrostowa jest dowodem na skuteczność realizowanej od lat strategii uczelni, w której stawiamy na wielokulturowość i umiędzynarodowienie. Wysoki standard nauczania oraz profesjonalna obsługa studentów procentuje – komentuje Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ.


Uniwersytet Łódzki jest otwarty na świat we wszystkich jego pozytywnych odsłonach - zarówno poprzez badania naukowe, jak i przyciąganie do Łodzi młodych ludzi z zagranicy, którzy dzięki podjęciu studiów na UŁ wzbogacają wielokulturowość naszego miasta.Studenci zagraniczni podejmujący naukę na UŁ reprezentują 95 różnych narodowości. Na korytarzach naszej Uczelni słyszymy wiele języków, nasi studenci zawsze jednak znajdują między sobą ten jeden, wspólny język. Tworzymy w Łodzi różnorodną społeczność międzykulturową i pokoleniową, nawiązując tym samym do najlepszych tradycji naszego miasta. Budujemy społeczność akademicką na bazie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej.Nasza Uczelnia stara się pielęgnować otwartość na wielokulturowość wśród studentów i pracowników poprzez działania w ramach projektu Uniwersytet Różnorodny, którego idea narodziła się podczas obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej na UŁ w 2016 roku. Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka. Obejmuje ona m.in.: edukację rozwojową, prawa człowieka, społeczność zrównoważoną oraz edukację międzykulturową. Zainspirowała nas do stworzenia autorskiego projektu, który od początku sprawdza się we wszystkich obszarach działań.


W ramach działań Uniwersytetu Różnorodnego odbyły się 3 sesje zdjęciowe University Diversity, prezentujące różnorodne oblicza Uniwersytetu Łódzkiego, zorganizowaliśmy 2 edycje Uniwersyteckiego Dnia Różnorodności, trzykrotnie zaprosiliśmy studentów do wigilijnego stołu w ramach akcji Gość na Gwiazdkę, poznawaliśmy tradycje kulinarne różnych regionów w ramach wiosennej akcji International Cook Book UŁ.


Sesja University Diversity vol. 3Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: Study in Poland. Studenci zagraniczni w Polsce 2018; Liliana Lato, BWZ UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Polowanie na dzika
Następna wiadomość „Wiedźmińskie Universum – Świat Wiedźmina” Projekt Wiedza - Uniwersytet Łódzki w Empiku