17 października, 2017 r.

Umocnienie naukowej pozycji UŁ

Umocnienie naukowej pozycji UŁ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017.


W tej ewaluacji Uniwersytet Łódzki znacząco poprawił swoją pozycję naukową, w porównaniu z poprzednią oceną uzyskaną w 2013 roku, podnosząc liczbę wydziałów, które uzyskały kategorię A.


Na 12 wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego osiem zdobyło kategorię A, czterem wydziałom przyznano kategorię B.


Wpływ na wysoką ocenę naukową jednostek Uniwersytetu ma szereg działań wewnętrznych, konsekwentnie wprowadzanych na uczelni od kilku lat, spośród których warto wymienić co najmniej dwa.


W czerwcu 2016 roku, Uniwersytet Łódzki rozpoczął starania o przyznanie prestiżowego europejskiego logo HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznała uczelni wyróżnienie 29 czerwca 2017 roku. Tym samym wdrażane są zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, obligujące uczelnię do tworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych.


Kolejnym krokiem wspomnianych działań, było zatwierdzone przez Senat UŁ w grudniu 2016 roku, powiązanie zasad oceny naukowej działalności pracowników z zasadami oceny parametrycznej Wydziałów na których pracują.


Tegoroczną ocenę jakości działalności naukowej jednostek przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej.


W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji działające w ramach Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.


Udostępniony wykaz zatwierdzonych do przyznania przez Ministra kategorii naukowych ma na razie charakter informacyjny (nie jest decyzją administracyjną). Każda jednostka naukowa otrzyma decyzję administracyjną przyznającą jej kategorię naukową i będzie mogła zapoznać się ze szczegółowymi wynikami oceny jej działalności.


Uniwersytet Łódzki, poprzez tegoroczną ocenę jakości naukowej swoich jednostek, potwierdził wysoką pozycję w gronie najlepszych naukowo uczelni w Polsce. W dalszym ciągu konsekwentnie będziemy wprowadzać zmiany mające na celu zoptymalizowanie efektywności prowadzonych badań.

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Współpraca UŁ z Krajową Izbą Gospodarczą
Następna wiadomość UŁ komentuje: Fintech – bankowość przyszłości?