15 marca, 2021 r.

Uniwersytet Łódzki jedynym polskim partnerem paryskiego ILK

Uniwersytet Łódzki jedynym polskim partnerem paryskiego ILK

fot. B. Kałużny, Fil-Hist UŁ

Uniwersytet Łódzki jest jedyną polską uczelnią, która zawarła formalne porozumienie ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki KULTURA, spadkobiercą Instytutu Literackiego utworzonego w 1946 r. przez Jerzego Giedroycia. Współpraca polega na ochronie, badaniu i popularyzacji dorobku intelektualnego Instytutu Literackiego w Paryżu oraz twórców skupionych wokół Jerzego Giedroycia.


„Mam na Pana nowy zamach…” – nagroda za książkę historyków UŁ

Nagroda MEiN dla pracowników Instytutu Historii UŁ


- Jerzy Giedroyc należy moim zdaniem do grona najbardziej frapujących postaci historii Polski XX wieku. Umowa stwarza możliwości badania dziedzictwa środowiska paryskiej "Kultury", szerzej - całej emigracji niepodległościowej. Śledzenia niejako "od kuchni" działań podejmowanych przez Redaktora w imieniu Polski i dla Polski – mówi Prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ.


Umowę o współpracy zawarli w czerwcu 2020 roku ówczesny Rektor UŁ prof. Antoni Różalski i Prezes ILK Anna Bernhardt. Kooperacja polegać ma na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć naukowych (pozyskiwaniu grantów badawczych, przeprowadzaniu kwerend archiwalnych, organizowaniu sympozjów i konferencji) oraz edukacyjnych (urządzaniu odczytów, wystaw i prezentacji).


Pracownicy naukowi UŁ będą mogli również (na dogodnych warunkach) prowadzić badania w Archiwum ILK, a pracownicy naukowo-techniczni, doktoranci i studenci UŁ wezmą udział w zabezpieczaniu i opracowaniu zbioru czasopism, książek i fotografii z tej jednostki. Osobą odpowiedzialną za realizację porozumienia z ramienia UŁ jest dr hab. Sławomir M. Nowinowski, prof. UŁ.


Polska i francuska strona wspólnie uruchomią również serię wydawniczą p.n. „JERZY GIEDROYC I…”, w ramach której ukazywać się będą m.in. monografie naukowe, zbiory studiów, edycje korespondencji Jerzego Giedroycia, antologie tekstów publikowanych na łamach „Kultury” i reedycje wybranych książek wydanych w Biblioteki „Kultury”.


W skład Rady serii weszli zarówno przedstawiciele stron porozumienia, jak i wspólnie desygnowani przez nie wybitni badacze dziejów polskiej emigracji niepodległościowej z innych ośrodków naukowych w kraju.


Paryska instytucja zdążyła już przekazać Uniwersytetowi Łódzkiemu wiele cennych publikacji – Biblioteka UŁ otrzymała księgozbiór i archiwum prof. Tadeusza Wyrwy (dr. h. c. UŁ - 2007 r.). Ta sama jednostka UŁ, jak również biblioteki: Instytutu Historii, Wydziału Filologicznego, WSMiP oraz Publiczne LO UŁ, dostały 120 egzemplarzy publikacji Instytutu Literackiego w Paryżu (wydanych w czasach, gdy kierował nim Jerzy Giedroyc). Za ten gest serdecznie dziękujemy!


Instytut Historii

Instytut Historii UŁ (Fot. Bartosz Kałużny)Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Tekst źródłowy: dr hab. S. Nowinowski, prof. UŁ (IH UŁ)

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Poprzednia wiadomość Biobank UŁ stworzy mapę genetyczną Polaków! [ENG. VER.]
Następna wiadomość Legitymacja studencka w telefonie? Zamów i korzystaj!