7 czerwca, 2017 r.

Uniwersytet Łódzki partnerem w projekcie wspierającym młodych naukowców

Uniwersytet Łódzki partnerem w projekcie wspierającym młodych naukowców

fot. Euraxess.pl

Uniwersytet Łódzki razem z pięcioma polskimi organizacjami, zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z ósmego programu ramowego Horyzont 2020.


Uniwersytet Łódzki należy do zespołu projektowego, który zorganizuje dni kariery naukowej pod hasłem “Projekt naukowiec”. Podczas wydarzeń młodzi naukowcy będą mogli się dowiedzieć, jak rozwijać karierę i pasje naukowe, jak budować sieć naukowych kontaktów, pisać wnioski o granty czy profesjonalne CV, a także jak i dlaczego współpracować z sektorem prywatnym czy pozaakademickim.


Projekt Polaków uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną w konkursie ogłoszonym w ramach programu Horyzont 2020 dla członków europejskiej sieci EURAXESS, której celem jest wspieranie naukowców w rozwoju zawodowym.


Zespół projektowy, obok Uniwersytetu Łódzkiego i Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, tworzą Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR, firma wyspecjalizowana w promocji nauki.


Udział Uniwersytetu Łódzkiego w projekcie NAUKOWIEC jest kolejnym działaniem wpisującym się w inicjatywy UŁ wspierające rozwój nauki.


Dni kariery naukowej odbędą się w pięciu polskich miastach – Łodzi, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.


Kontakt:

Michał Kaczmarek

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

tel.: +48 42 635 52 61 / +48 42 635 41 69

e-mail: mkaczmarek@uni.lodz.pl

Tekst źródłowy: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Mali Naukowcy na Miejskim Dniu Dziecka
Następna wiadomość Za kwiaty dziękujemy!