27 czerwca, 2017 r.

Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią

Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią

pexels.com

Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ została partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w czerwcu w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.


Konsorcjum tworzy w sumie 13 podmiotów, jego liderem jest Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu (Ecole Francaise d’Extreme-Orient, a pozostałymi członkami obok Uniwersytetu Łódzkiego, europejskie i azjatyckie uniwersytety i instytucje badawcze takie jak: Cambridge University, Oslo University, Hamburg University, Wyższy Instytut Nauk Społecznych w Portugalii, Uniwersytet Studiów Orientalnych w Neapolu, Chiang Mai University (Tajlandia), Center for Strategic and International Studies (Indonezja), Malaya University (Filipiny), Mandalay University (Myanmar), Akademia Nauk Społecznych w Wietnamie. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zajmują się szeroko rozumianą problematyką Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.


Konsorcjum otrzymało na realizację projektu 2,5 mln EUR, w tym Uniwersytet Łódzki 120 tyś. EURO. Prace badawcze w projekcie rozpoczną się jesienią i potrwają przez kolejnych 36 miesięcy.


Podstawowym problemem badawczym jaki zostanie podjęty w projekcie jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Azja Południowo-Wschodnia ma się przekształcić w strategiczny region dla Unii Europejskiej? Jakie są zagrożenia, problemy i szanse wynikające ze współpracy z tym dynamicznie rozwijającym się obszarem?


Pozostałe cele badawcze projektu zostały określone bardzo szeroko. Są to zagadnienia związane zarówno z modelami integracji w regionie Azji Południowo-Wschodniej, jak i konsekwencjami jakie wynikają dla Europy w związku z procesami integracyjnymi zachodzącymi w Azji. Uczestnicy konsorcjum wskażą główne tendencje zmian zachodzące w największym ugrupowaniu w regionie – ASEAN, jak również przyjrzą się instytucjom dyplomatycznym w procesie komunikowania się między regionami.


Tym samym wyniki uzyskane w projekcie pomogą Komisji Europejskiej w prowadzeniu unijnej polityki wobec państw regionu Azji Południowo-Wschodniej.


Projekt będzie realizowany w pięciu obszarach badawczych. Pierwszym jest środowisko, drugim - gospodarka, trzecim - państwo, czwartym - tożsamość, piątym - region. Oprócz tego dwie inne grupy będą się zajmować upowszechnianiem wyników badań i zarządzaniem projektem. Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ będzie uczestniczyła w dwóch grupach badawczych: pierwszej – środowisko (The Environment: Securing the Commons) i piątej – region (The Region: ASEAN's Contested Centrality). Profesor Małgorzata Pietrasiak z Uniwersytetu Łódzkiego będzie koordynować wspólnie z profesorem Chayan Vaddhanaphuti z Chiang Mai University prace zespołu środowisko.


Udział w projekcie CRISEA pracowników naukowych Katedry Studiów Azjatyckich nie jest przypadkowy. Katedra zajmuje się szeroko pojętą problematyką Azji Wschodniej, sytuacją wewnętrzną państw regionu Azji Wschodniej, głównie Chin, Japonii, Indii i Wietnamu, ewolucją sytuacji międzynarodowej, procesami integracyjnymi w regionie i gospodarką, relacjami międzyregionalnymi głównie UE-Chiny. Kierownikiem Katedry jest profesor Małgorzata Pietrasiak.


Przystąpienie do projektu CRISEA jest największym jak dotąd sukcesem Katedry Studiów Azjatyckich, ale nie jedynym.


Rok wcześniej Katedra Studiów Azjatyckich i działający w jej ramach -Zakład Azji Wschodniej (kierowany przez profesora Dominika Mierzejewskiego) oraz Ośrodek Spraw Azjatyckich zostały włączone w struktury European Research School Network of Contemporary East Asian Studies (East Asia Net) www.eastasianet.org. Inicjatywa ma charakter dydaktyczny i opiniotwórczy, polega na współpracy jednostek zajmujących się problematyką Azji Wschodniej, w tym wymianie studentów i wykładowców. Rokrocznie zespół organizuje międzynarodowe konferencje Lodz East Asia Meeting (LEAM), które w 2017 r. doczekały się już XIII edycji. Zespół powołał serię wydawniczą Contemporary Asian Studies Series, w skład której, wchodzą wybitni naukowcy z różnych międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujący się regionem Azji Wschodniej http://leam.uni.lodz.pl/volumes/.


Dzięki staraniom profesora Mierzejewskiego w strukturach uczelni powołano Ośrodek Studiów Azjatyckich (uniwersytecki think tank) uznany przez konferencję Polish Scientific Network jako innowacja społeczna. Ośrodek prowadzi badania bieżącej polityki z Azji publikując komentarze i comiesięczne monitory, jest zapleczem merytorycznym dla działań uczelni, władz lokalnych i centralnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Ponadto dzięki staraniom zespołu powołano Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych (RODM) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Tekst źródłowy: Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP

Redakcja: Centrum PromocjiPoprzednia wiadomość Dobra Nauka: Wodór z wody
Następna wiadomość Uniwersytet Łódzki najlepszy w Łodzi w naukowym rankingu uczelni Tygodnika POLITYKA