Uwarunkowania przestępczości w Ameryce Łacińskiej – nowy projekt na UniLodz

Jakie czynniki mają wpływ na wybór kariery przestępczej w krajach Ameryce Łacińskiej? W jakim stopniu szeroko pojęta kultura, rodzina, zatrudnienie lub jego brak, czy bieżąca sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna kraju decyduje o wyborze takiej drogi życiowej? Na te pytania będą szukać odpowiedzi badacze realizujący projekt Crime in Latin America (CRIMLA): The role of family, employment, culture and the state", finansowany z grantu Norwegian Research Council.

Na UniLodz badania rozpoczyna dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ z Instytutu Socjologii. Profesor Chomczyński jako stypendysta finansowanego przez Unię Europejską programu Eurica, realizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México,  prowadził już wcześniej badania etnograficzne nad przestępczością zorganizowaną. Działając przy organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku jak również prowadził badania terenowe wśród społeczności zagrożonych kartelami narkotykowymi. 

Zespół badawczy CRIMLA składa się z naukowców z Norwegii, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Chile, El Salvador, Szwecji i Polski. Projekt o wartości 1,2 mln Euro koordynuje prof. Sveinung Sandberg z University of Oslo. Badania etnograficzne będą realizowane na terenie Meksyku, Chile, El Salvadoru i Brazylii.

Wyniki uzyskane w ramach projektu będą miały ogromne znaczenie dla badań nad wpływem stanu bezpieczeństwa na rozwój Ameryki Łacińskiej. Staną się również podstawą kolejnych analiz nad przestępczością Południa w globalnym ujęciu.   

Rezultaty zostaną opublikowane w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz zamieszczane na portalu ResearchGate.

Dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ – stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych (KBN/NCN) i zagranicznych (HORYZONT) (Stany Zjednoczone, Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk). Prowadził zajęcia z zakresu socjologii dewiacji na Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych oraz zajęcia z zakresu metodologii badań jakościowych dla doktorantów na Universidad Nacional Autónoma de México. Absolwent kursów z zakresu Scientific Writing na Stanford University oraz innych w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji wiedzy (B + R). Członek komitetów redakcyjnych i recenzent czasopism polskich i zagranicznych oraz autor licznych zagranicznych (Oxford University, Sage, Taylor & Francis, Elsevier, Edward Elgar Publishing) i krajowych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz finansowanych z budżetów EFS UE, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz administracji lokalnej. Specjalizuje się w metodach jakościowych w zakresie badań socjologicznych z zakresu dewiacji, przestępczości dorosłych i nieletnich, przemocy domowej oraz narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Najnowszym projektem jest interdyscyplinarny, wieloautorski podręcznik Kryminologii PWN.

Zobacz artykuły prof. Piotra Chomczyńskiego na ResearchGate

Materiały: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Redakcja: Promocja UŁ

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności