5 lutego, 2018 r.

VI edycja Akademii Młodego Ekonomisty

VI edycja Akademii Młodego Ekonomisty

5 lutego br. ruszają zapisy na kolejną edycję Akademii Młodego Ekonomisty. Na gimnazjalistów i siódmoklasistów, chcących wziąć udział w projekcie, czeka 6 spotkań prowadzonych w formule edutainment – nauka poprzez zabawę. Interaktywność, wykłady, negocjacje – to i wiele więcej czeka na młodych ekonomistów.


Akademia Młodego Ekonomisty to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany od prawie dziewięciu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.


Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Pierwsza część – teoretyczna (wykłady) – prowadzona jest przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją. W drugiej części – praktycznej – każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W nadchodzącej edycji przewidziano zajęcia z zakresu zarządzania konfliktem, trendów w marketingu, komunikacji interpersonalnej, analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa, a także globalizacji.


Akademicki charakter nadaje projektowi nie tylko fakt, że zajęcia odbywają się w publicznych uczelniach, ale także to, że każdy młody student otrzymuje indeks, w którym jest odnotowywana jego obecność na wykładach. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata AME. Zaliczenie semestru uzyskują wszyscy studenci, który wezmą udział w co najmniej czterech spotkaniach.


Dodatkową wartością projektu są równoległe zajęcia dla rodziców i opiekunów młodzieży. Ich tematyka dotyczy w dużej mierze wychowania i kształtowania kompetencji społecznych oraz postaw przedsiębiorczych u młodzieży.


Łódzkie zajęcia w ramach Akademii Młodego Ekonomisty odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ przy ul. Matejki 22/26.


Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu Akademii Młodego Ekonomisty, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie www.gimversity.pl. Liczba miejsc ograniczona.


Materiał źródłowy: Wydział Zarządzania UŁ

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Polski rezerwat przyrody ze stacją badawczą w Kolumbii
Następna wiadomość UŁ komentuje: Przyszłość rynku pracy