13 października, 2020 r.

W XXI wieku nikt nie powinien cierpieć z głodu

W XXI wieku nikt nie powinien cierpieć z głodu

graf. Komitet Noblowski

Organizacja humanitarna - Światowy Program Żywnościowy - otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla 2020. To jasny sygnał dla ludzkości, że w XXI wieku nikt na świecie nie powinien cierpieć z powodu głodu - komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania, specjalistka do spraw społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.


Jak poinformowano w komunikacie Komisji Noblowskiej tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla została przyznana - „za wysiłki na rzecz zwalczania głodu, za poprawę warunków na obszarach dotkniętych konfliktem oraz za wysiłki na rzecz przeciwdziałania używania głodu jako broni w miejscach objętych konfliktem.” Na świecie z powodu niedożywienia cierpi 815 milionów osób[1] a sytuacja związana z ogólnoświatową pandemią może ten problem potęgować.


Kapituła podkreśliła konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na obszarach objętych konfliktem, gdzie dostęp do zasobów może być ograniczony. Kontekst humanitarny problemu wydaje się tak samo ważny jak polityczny. Dostęp do żywności i jej sprawiedliwa dystrybucja to również wyzwanie ekonomiczne. Niezrównoważona produkcja żywności oraz problem marnotrawstwa zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich to kolejny wymiar problemu.


Postępująca degradacja środowiska i związane z nią zmiany klimatyczne odciskają swoje piętno na rolnictwie. Nieprzewidywane zjawiska pogodowe w tym susze i powodzie uniemożliwiają uprawę roli a pogarszająca się sytuacja zmusza lokalne społeczności do migracji w poszukiwaniu lepszych warunków do życia zwiększa problem niedoborów żywności.


Problem głodu to jedno z większych współczesnych wyzwań społecznych a próba jego wyeliminowania to kluczowy z priorytetów, który znalazł odzwierciedlenie w Celu 2 Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjętej przez ONZ w 2015 roku. Cel do osiągnięcia na najbliższe 10 lat przez społeczność międzynarodową to: wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa.


Bezpieczeństwo żywnościowe związane jest z zapewnieniem odpowiedniej ilości pożywienia, jego dostępności oraz jakości związanej z dostarczaniem zbilansowanego posiłku. Szerszym kontekstem jest suwerenność żywnościowa zwracająca uwagę na prawo lokalnych społeczności do ochrony i regulacji lokalnej produkcji i handlu.


W tym celu potrzebna jest zmiana wzorców produkcji na zrównoważone. Konieczne jest zwrócenie uwagi na lokalne systemy produkcji, wzmacnianie produkcji rodzimej, ochrona zasobów lokalnych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.


Przyznając Pokojową Nagrodę Nobla instytucji zajmującej się zwalczaniem głodu na świecie Komitet zwrócił uwagę na problem, którego jesteśmy częścią przez nasze codzienne wybory, podejście do ochrony środowiska, decyzje konsumenckie i stosunek do żywności.


Świat wolny od głodu i konfliktów na tym tle, powinien być sztandarem ludzkości, która odkrywając kolejne fragmenty Kosmosu nie powinna zapomnieć o podstawowych prawach człowieka na Ziemi.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: dr Agata Rudnicka, WZ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ[1] https://www.un.org.pl/cel2

Poprzednia wiadomość Zostań twarzą swojej uczelni!
Następna wiadomość Bogactwo inspiracji: Uroczyste Opus UŁ